Tiedotuskanavista suomalaiset luottavat eniten radioon, jota pitää luotettavana peräti 82 prosenttia kansalaisista. Mualla luottamus on olennaisesti heikompaa, vain 58 %.

Myös televisio on suomalaisten mielestä luotettava: 79 prosenttia pitää sitä luotettavana kun muissa EU-maissa näin arvioi vain joka toinen.

Lehdistö on myös varsin luotettava kanava. Kansalaisista 69 prosenttia luottaa lehdistöön. Muissa maissa lehdistöä pitää luotettavana vain 42 prosenttia vastaajista.

Internet, mitä se tässä yhteydessä tarkoittaakin, on useamman kuin joka toisen (51 %) suomalaisen mielestä luotettava. Tämäkin saa muissa EU-maissa selvästi heikomman luottamuksen.

Sosiaalista mediaa suomalaiset eivät pidä luotettavana (24 %), kuten eivät pidä muutkaan eurooppalaiset (21 %).

Raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jolla on selvitetty kansalaisten suhtautumista Euroopan unioniin. Tutkimuksen kysymyksenasettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia. Tutkimuksessa sivutaan oman maan suurimpia ongelmia, suhtautumista Euroopan unioniin, sen toimintaan ja tavoitteisiin sekä talouteen.

Kyselyyn osallistui kaiken kaikkiaan32 598 yli 15 vuotiasta vastaajaa, joista 27 901 oli EU:n jäsenmaiden kansalaisia. Suomessa haastatteluja tehtiin 1 002. Euroopan unionin tasolla mielipidetiedustelun tekoa koordinoi TNS Opinion & Social. Suomessa haastattelut suoritti TNS Gallup Oy.

Haastattelut tehtiin henkilökohtaisesti ja kussakin maassa maan omilla kielillä.