EU-viestintäpäällikön toimenkuvaan kuuluu valtioneuvoston ja pääministerin EU-viestinnän suunnittelu, toteutus ja koordinointi sekä vastuu valtioneuvoston EU-ministerivaliokunnan kokouksien tiedotuksesta ja Eurooppa-neuvostojen kokouksien viestinnästä Suomen osalta.