Sanomalehtien lukeminen tabletilla hipoo jo samaa tasoa kuin sanomalehtien lukeminen matkapuhelimella (36 %), joka sekin on lisääntynyt selvästi, ilmenee kolmannesta Yhteisöllistyvä media -tutkimuksesta.

Eniten sanomalehtien lukemista älypuhelimella ovat lisänneet vanhimmat ikäluokat. 65–74-vuotiaiden keskuudessa heidän osuutensa on yli kaksinkertaistunut vuodessa noin 20 prosenttiin.

Painetun sanomalehden suosio on edelleen omaa luokkaansa. Suomalaisista 84 prosenttia lukee painettuja sanomalehtiä. Osuus on pysynyt käytännössä ennallaan vuosina 2012–2014.

Suomalaiset haluavat vastaanottaa mainontaa mieluiten paperilla. Painetut lehdet saavat nyt jopa kahta edellisvuotta enemmän mainintoja, kun kysytään parasta tapaa mainostaa tuotteita ja palveluita.

Toiseksi mieluisinta mainontaa on suoramarkkinointi postitse. Sen suosio on laskenut. Internet, sähköposti ja televisio jäävät selvästi painetusta viestinnästä, samoin sosiaalinen media.

”Ristiriita kuluttajien ja mainostajien näkemysten välillä on suuri. Mainontaa on siirtynyt vauhdilla sähköisiin kanaviin, vaikka kuluttajat haluavat mainokset mieluiten painettuina”, Sanomalehtien Liiton kuluttaja- ja mediamarkkinoinnin johtaja Sirpa Kirjonen toteaa.

Kotimaisuus on valtti mainonnassakin. Kuusi kymmenestä toivoisi mainostajien suosivan medioita, jotka työllistävät suomalaisia.

Ulkomaisten uutisvälineiden seuraamisessa ei ole tapahtunut muutoksia. Niitä seuraa joka kolmas suomalainen.

Yhteisöllistyvä media -tutkimus tehtiin marraskuussa 2014 Aikakausmedian, Itellan ja Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen toteutti 15/30 Research. Tutkimukseen vastasi 998 ihmistä. Otos edustaa 15–74-vuotiaita suomalaisia. Virhemarginaali on +/- 3,1 prosenttiyksikköä. Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä.