Toni Marttila (KTM) on nimitetty myynti- ja asiakkuuspäälliköksi. Hänen vastuualueenaan ovat asiakashankinta ja asiakkuuksien kehittäminen.

Anna Sorko (FM, BBA) on nimitetty viestinnän suunnittelijaksi. Hänen vastuualueenaan ovat sisältömarkkinoinnin strateginen suunnittelu ja konseptointi.