Heistä kasvaa vähitellen hallitsevat kuluttajakunnat, kuten eri alojen dominoivat johtajat ja kehittäjätkin.

Perinteinen teollisuus vs digitaalinen

Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö viimeaikaiset muutokset olisi hyödyntäneet kuluttajia, joilla nyt on mahdollisuus päästä helposti käsiksi kaikenlaiseen tietoon ja dataan, musiikkiin, taiteeseen ja tottakai jopa jokapäiväiseen kaupan tekoon, mutta kaikki nämä hyödyt eivät vielä ole olleet niin ilmeisiä palveluiden ja tavaroiden toimittajille.

Digitalisoituminen tarjoaa runsaasti uusia mahdollisuuksia, mutta vain, jos niitä käytetään oikein.
Yksi suurista haasteistamme on, että monet perinteiset teollisuudenalat ovat olleet hitaita sopeutumaan uusiin olosuhteisiin. Monet eivät vielä ole täysin selvittäneet, mitä digitaalisella maailmalla on tarjota meille.

Musiikkiteollisuus on alkanut ostaa kumppanuuksia yritysten kanssa kytkeytyäkseen digitaalisen kulttuurin kanssa, kuten Apple ja Spotify ovat näyttäneet, mutta esimerkiksi monet Euroopan ja Pohjois-Amerikan teollisuudet ovat olleet varovaisempia tästä fuusiosta, ja ovat näin ollen kärsineet.
Saksa on ryhtynyt digitalisoitumiseen paremmin kuin useimmat Euroopan maat, ja tuloksena tuotti €145 miljardia euroa vuonna 2012, ja loi runsaasti uusia työpaikkoja. Yhdysvalloissa samaten luvut ovat osoittaneet, että teollisuuksien digitalisointi on kasvattanut sekä tuottavuutta -että työllisyyden tasoa kansantaloudessa.

Globaali tavoitettavuus

Digitalisoituminen mahdollistaa yritystoiminnan kasvattamisen maailmanlaajuiseksi, suhteellisen nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Liiketoiminta, joka toimittaa tavarat tai palvelut digitaalisesti, voi toimia globaalisti, eikä kansalliset tai muut fyysiset rajat ole enää esteenä.

Digitaaliset kaupankäyntivaihtoehdot kasvavat entisestään, kun jo nyt paljon puhuttu 3D-tulostus tulee yleisesti saataville. Vaikka tämä saattaa tällä hetkellä kuulostaa oudolta tai ilmiöltä suoraan Star Trek-sarjasta, on todennäköistä, että seuraavan vuosikymmenen tai kahden aikana voimme lähettää sähköpostitse jopa fyysisiä tavaroita ja tuotteita asiakkaillemme.

Digitalisoituminen tarjoaa myös toki mahdollisuuksia maailman työvoimalle.

Tämä on tärkeää, koska esimerkiksi Euroopassa on tällä hetkellä pulaa ammattitaitoisesta ICT-henkilöstöstä, ja nämä taidot ovat helposti saatavilla muualta – usein ei-perinteisten teollisuuksien väestön aloilta. Sekä Brasiliassa että Arabiemiraateissa, esimerkiksi naisten osuus ylittää miesten osuuden korkeakoulututkinnon suorittaneista, ja ovat saatavilla globaaleilla työmarkkinoilla.

Teollisuus 4.0

‘Kytketty maailma’ ja internetti, jossa laaja valikoima koneita kommunikoi digitaalisesti – on tulossa kovaa vauhtia.
Niin kutsuttu ‘Teollisuus 4.0’, uusi teollinen vallankumous perustuu alojen digitalisointiin.
Tämä vaikuttaa niin pienten kuin keskisuurtenkin yritysten liiketoimintaan kahdella tavalla;
• Ensinnäkin se tarjoaa valtavan aukon yrityksille, jotka tarjoavat tieto- ja viestintätekniikan taitoja ja resursseja, jotka luovat tämän uuden maailman.

• Toisena ja erittäin tärkeänä mahdollisuutena on se tosiasia, että digitaalisuudesta on nopeasti tulossa normaali tapa harjoittaa liiketoimintaa, ja mahdollistaa ensimmäistä kertaa pienyritysten operoinnin maailmanlaajuisesti ja monikansallisesti.

Jokainen yritys, joka ei ota huomioon digitaalisia muutoksia – tulee jäämään kilpailun jalkoihin.
Me muut, jotka hyödynnämme internetin mahdollisuudet nyt, kuulumme edelläkävijöiden joukkoon.