Vuodesta 2008 Ylen hallituksen puheenjohtajana toiminut vuorineuvos, professori Kari Neilimo jättää Ylen hallitustehtävät vuodenvaihteessa.

Ylen hallituksen jäseninä jatkavat viestintäjohtaja Carina Geber-Teir, johtaja Heikki Hellman, professori Laura Kolbe, toimitusjohtaja Kirsi-Marja Laitinen, Senior Partner Tuomo Raasio ja Senior Partner Ilkka Wäck. Henkilöstön edustajana on toimittaja Raino Hurme.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittu Thomas Wilhelmsson on Helsingin yliopiston kansleri. Ennen valintaansa kansleriksi hän on toiminut Helsingin yliopiston rehtorina v. 2008–2013 ja yliopiston vararehtorina v. 1998–2008. Tätä ennen hän on toiminut Helsingin yliopiston siviili- ja kauppaoikeuden professorina vuodesta 1982 lähtien. Wilhelmsson on Uppsalan, Oslon ja Tarton yliopistojen kunniatohtori.

Ylen hallituksessa on 5-8 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaan hallituksen tehtävänä on valita ja vapauttaa yhtiön toimitusjohtaja, päättää seuraavan vuoden talousarviosta, kutsua koolle yhtiökokous ja valmistella siinä käsiteltävät asiat sekä antaa yhtiön toiminnasta vuosittain kertomus Viestintävirastolle. Hallitus nimittää myös sananvapauslain edellyttämät vastaavat toimittajat. Lisäksi hallituksella on muita osakeyhtiölaista johtuvia tehtäviä.

Hallitus aloittaa toimikautensa 1.1.2015