Turun Sanomien päätoimittaja Riitta Monton mielestä suomalainen osaa lukea mediaa hyvän koulutuksen vuoksi. Riitta Monto on keskustelemassa Media-ala. Nyt! –tapahtumassa lähdekritiikistä toimittaja Tuomas Murajan ja mediatutkimuksen professori Jukka Sihvosen kanssa tiistaina 16.12.

Vaikka suomalainen osaa lukea mediaa, Monton mukaan lukija saattaa tulkita jutuista sellaista, mitä kirjoittaja ei ole tiennyt käsitelleensä, joten tekstin tulkinta voi olla hyvin luovaa.

–Toimittajat omissa teksteissään toki kiteyttävät, tiivistävät ja kärjistävät. Samoin tekee ns. suuri yleisö todetessaan, miten media aina kertoo vain huonoja uutisia tai puhuu yhdellä äänellä, Monto toteaa.

Monto muistuttaa, että mediassa kyse on aina valinnoista. Toimitus arvottaa asiat tärkeysjärjestykseen ja valitsee käsittelytavan. Myös se vaikuttaa näkökulmaan, sijaitseeko toimitus Oulussa tai Turussa.

– Kuvia tulkitessa on hyvä miettiä, mitä näytetään ja mitä tilanteesta on jätetty näyttämättä. Lukijoita kannustan aina kriittisyyteen ja kysymään, kuten toimittaja: miksi.

Uutiskilpailu on entistä tiukempaa, kun kovat uutiset pitää saada nettiin heti. Riittääkö aika faktojen tarkastamiseen?

– Pitää riittää. Ammattimedian keskeinen ominaisuus on luotettavuus. Tiedot pitää tarkistaa. Tärkeä on myös huomata, että jos toimittaja tekee virheen, virhe myös korjataan.

–Vahvan sosiaalisen median aikana ammattimedian rooli luotettavana lähteenä mielestäni vain korostuu. Sosiaalinen media lisää tosin läpinäkyvyyttä, mutta somessa tiedon oikeellisuutta ei taata puhumattakaan siitä, että faktat olisivat tarkistettuja ja virheet korjattaisiin, Monto pohtii.