Informaation välitys on kaikkein tärkein alue pilvipalveluissa. Kommunikaation nimeää tärkeimmäksi 45 prosenttia yrityksistä. Ammatillinen tai tieteellistekninen toiminta on toisella sijalla, 27 prosenttia.

Tiedonvälityksen muodoista sähköposti on merkittävin. Italiassa 86 prosenttia yrityksistä sanoo sähköpostien välittämisen olevan pilvipalveluiden tärkein asia, todetaan Eurostatin tiedotteessa.

Ne yritykset, jotka eivät käytä pilvipalveluja, pitävät suurimpana esteenä pilvipalvelujen turvallisuutta. Epätietoisuus pilvipalvelun tarjoajan turvallisuudesta on suurin hidaste pilvipalvelujen käytön lisääntymisessä.