Toimittaja Pirjo Auvinen valittiin kolmivuotiskaudelle 2015-2017 varsinaiseksi jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimittaja Aapo Parviainen. Molemmat ovat Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimituksesta.

Toinen varsinainen uusi jäsen kolmivuotiskaudelle 2015-2017 on päätoimittaja Hannu Helineva Vartti Kouvolasta. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on päätoimittaja Katariina Anttila Haapavesi-lehdestä.

Nykyisen neuvoston jäsenistä uutispäällikkö Timo Huovisen ja hänen varajäsenensä aluepäällikkö Hannele Haanpää-Holapan sekä päätoimittaja Jaakko Ujaisen ja hänen varajäsenensä Hannu Helinevan kausi päättyy kuluvan vuoden lopussa. Heistä Helineva valittiin nyt varsinaiseksi jäseneksi. Neuvoston perussopimuksen mukaan varsinaista jäsentä ei voida valita uudelle kolmivuotiskaudelle, mutta varajäsen voidaan valita varsinaiseksi.

Riitta Pihlajamäki yhdistyksen johtoon

Yleisradion journalististen standardien ja etiikan päällikkö Riitta Pihlajamäki on JSN:n kannatusyhdistyksen puheenjohtaja vuonna 2015. Hänet valittiin Journalistiliiton puheenjohtajan Arto Niemisen tilalle. Hallituksessa jatkavat Nieminen ja Sanomalehtien liiton johtaja Jukka Holmberg. Myös Pihlajamäki on ”vanha” hallituksen jäsen.

JSN:n kannatusyhdistys eli Jusanek valitsee hallituksen puheenjohtajan sääntöjen mukaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Herrasmiessopimuksen mukaan ja pitkäjänteisyyden takaamiseksi puheenjohtaja kuitenkin istuu kaksi peräkkäistä kautta eli vuotta. Kustantajat ja toimittajat vuorottelevat puheenjohtajan paikalla.

Miljoona uutta lukijaa itsesääntelyn piiriin

JSN:n kannatusyhdistyksen syyskokous hyväksyi uuden yhdistyksen jäsenekseen. Pale r.y. eli sak-laiset palkansaajalehdet kuuluvat vuoden 2015 alusta alkaen itsesääntelyn piiriin. Palkansaajalehtien yhdistys hyväksyttiin yksimielisesti kannatusyhdistyksen uudeksi jäseneksi.

Palkansaajalehtiin kuuluu 14 lehteä, joilla on yhteensä hieman yli miljoona lukijaa. Suurimpia painokseltaan lehdistä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liiton Motiivi (235 000) Palvelualojen ammattiliiton PAM (230 000), Metalliliiton Ahjo (158 000), Rakennusliiton Rakentaja (87 000) ja Teollisuusalojen ammattiliiton Intiimi (63 000).

JSN;n harjoittaman itsesääntelyn piiriin voi kuulua olemalla jonkin kannatusyhdistykseen kuuluvan liiton (esimerkiksi Sanomalehtien liitto ja Aikakauslehtien liitto) jäsen tai yhdistyksen itsensä jäsen (esimerkiksi MTV, Yle tai Nelonen). Myös yksittäinen tiedotusväline voi sitoutua JSN:n toimintaperiaatteisiin, jos se ei kuulu edellä mainittuihin ryhmiin. Tällaisia on alun toistakymmentä.

Julkisen sanan neuvosto on median vapaaehtoinen itsesääntelyelin, joka tulkitsee yleisön tekemien kanteluiden kautta Journalistin ohjeita. JSN:n kannatusyhdistys huolehtii neuvoston taloudellisista edellytyksistä ja toimii mm. henkilökunnan työnantajana ja vahvistaa Journalistin ohjeet sekä valitsee median edustajat neuvostoon.