Viestinnän johtamisen edellytyksiä ovat muun muassa eettisyys, hyvät suhteet yrityksen johtoon, selkeä ammatti-identiteetti ja kyky vakuuttaa toiset omasta asiantuntijuudesta. Menestykseen vaikuttavat myös osaaminen ja johtamistyyli, ilmenee Hanna Salmisen väitöstutkimuksesta.

Yrityksen viestintäjohtaja ei välttämättä ole jatkossa vain se hyvä kirjoittaja ja puhuja, vaan häneltä vaaditaan valtavasti erilaista osaamista. Helsingin yliopiston viestinnän oppiaineessa väittelevä Hanna Salminen selvitti, millainen osaaminen on viestinnän johtamisen strategista ydintä ja mistä taas voidaan neuvotella tilannekohtaisesti.

– Suomessa kuva on aika perinteinen ja viestintä nähdään pikemminkin liiketoiminnan tukena kuin strategian muokkaajana. Kansainvälinen tutkimus menee lujaa edellä, Salminen sanoo.

Taitoja ja henkilökohtaisia ominaisuuksia

Liiketoimintaosaaminen, kyky ajatella strategisesti, tilannetaju, kulttuuri- ja tunneäly, kokonaisvaltaisuus ja taito johtaa itseä, Salminen listaa viestintäjohtajan osaamisvaatimuksia. Henkilökohtaisista ominaisuuksista hän nostaa esille diplomaattisuuden, empaattisuuden, aloitteellisuuden, joustavuuden ja myönteisyyden.

– Vaatimuksiin vaikuttaa organisaation tilanne. Kasvuyritys tarvitsee erilaista osaamista kuin perinteisellä sektorilla toimiva.

Viestintäjohtajan pitää myös osata suojella ja rakentaa organisaation legitimiteettiä eli olemassaolon oikeutusta ja yhteisöllisyyttä. Hänellä on johdettavanaan organisaation aineeton viestintäpääoma.

Malli viestintäjohtajan asiantuntijuudesta

Salminen muistuttaa tarkoittavansa viestintäjohtajalla henkilöä, joka vastaa viestinnästä. Joskus tämän titteli on viestintäpäällikkö tai tiedottaja, sillä eri yrityksissä titteleitä annetaan eri kriteerein.

Salminen testasi väitöksensä teorioita viidellä ryhmällä, joihin kuuluu viestintäjohtajia ja -päälliköitä, ylintä johtoa, henkilöstö- ja markkinointijohtoa sekä toimittajia.

– Viestintäjohtajan on osattava vakuuttaa muut omasta osaamisestaan. Hänen on myös hyväksyttävä, että sidosryhmät odottavat varsin erilaisia asioita.

Väitöskirjan pohjalta syntyi eri lähestymistapoja yhdistävä ihannemalli viestintäjohtajan asiantuntijuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Salminen on toiminut myös kouluttajana. Hän sanoo, etteivät ongelmat työpaikalla aina ratkea tiedon lisääntyessä. Kyse voi olla henkilökohtaisista ominaisuuksista, tavoista toimia ja valtasuhteesta muihin.

VTM Hanna Salminen väitös Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi – viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteenpäin tarkastetaan Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa maanantaina 8.12.2014 kello 12.00.

Tietoja väittelijästä: Hanna Salminen (43, syntynyt Helsingissä) valmistui valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2004. Aiemmalta koulutukseltaan hän on liiketalouden ja hallinnon tradenomi. Ylioppilaaksi Salminen kirjoitti vuonna 1990 Helsingin I normaalikoulusta. Väitöskirjansa hän on tehnyt pääosin työnsä ohella. Salmisella on pitkä kokemus viestinnän täydennyskoulutuksessa: hän on toiminut muun muassa apulaisjohtajana Infor Oy:ssä ja johtajana Management Institute of Finlandissa. Tällä hetkellä Salminen toimii itsenäisenä viestinnän valmentajana ja kouluttajana.