Ostettuun kanavaan ja suunnitteluun käytetyn markkinointiviestinnän määrä laski Suomessa vuonna 2013. Markkinointiviestintään panostettiin viime vuonna 3,1 miljardia euroa eli 4,4 prosenttia vähemmän kuin aikaisempana vuonna. Tiedot käyvät ilmi mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämästä selvityksestä. Markkinointiviestinnän määrä -selvitys kattaa panostukset sekä varsinaiseen mediamainontaan että laajasti muuhun markkinointiviestintään ja sen suunnitteluun. Omiin kanaviin tehdyt markkinoinnin panostukset jäävät pääosin tutkimuksen ulkopuolelle.

Mediamainonnan panostukset olivat 1,2 miljardia euroa, mikä oli 8,2 prosenttia vuotta 2012 vähemmän. Mediamainonnan laskuun vaikutti eniten printtimainonnan selvä vähentyminen. Koko markkinointiviestinnän kakusta mediamainonnan osuus on nyt 38,5 prosenttia, mikä on 1,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna.

Suoramarkkinoinnin osuus isosta markkinointiviestinnän kakusta oli 23,2 prosenttia, hieman edellisvuotta vähemmän. Suurta kasvua oli mobiilimarkkinoinnin (+48 %) ja sähköpostimarkkinoinnin (+19 %) määrissä, telemarkkinointi taas laski 15 prosenttia.

Menekinedistämisen ryhmä laski hieman, mutta sen osuus markkinointiviestinnän määrästä kasvoi 19,7 prosenttiin. Messuihin käytetyt panostukset laskivat lähes 14 prosenttia. Sponsoroinnin ja myymälämarkkinoinnin määrät taas kasvoivat.

Markkinointiviestinnän suunnitteluun investoitiin yhteensä 540 miljoonaa euroa, missä on kasvua noin 5 prosenttia verrattuna vuoteen 2012. Muuhun markkinointiviestinnän tuotantoon käytetyt investoinnit pysyivät edellisvuoden tasolla.

Markkinointiviestintä laajenee ostetun median käytöstä muun muassa omien kanavien hyödyntämiseen ja sisältömarkkinointiin. Mainonnan Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takala muistuttaa, että samalla kun markkinointiviestintä monimuotoistuu, sen mittaaminen käy haastavaksi.

”Tällainen tekeminen, esimerkiksi kovassa huudossa oleva sisältömarkkinointi, ei aina näy tilastoinnissa. Optimistisesti ajateltuna markkinointiviestinnän määrä ei välttämättä ole kokonaisuutena laskussa haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Toivottavasti saamme jatkossa mitattua myös uudenlaisia markkinointitapoja vertailukelpoisesti.”