Varsinaisiksi jäseniksi neuvosto valitsi FT Heikki Kuutin (58) Jyväskylästä ja HTM Venla Mäntysalon (29) Vaasasta. Kuutin varajäseneksi valittiin FM, OM Niklas Vainio (35) Helsingistä. Mäntysalon varajäseneksi valittiin valt. lis., free-konsultti Maria Kaisa Aula (52) Viitasaarelta. Valinnat olivat yksimielisiä.

Kuutti ja Mäntysalo valittiin OTT Riitta Ollilan (varalla järjestöneuvos Marja Irjala, Oulu) ja DI Lauri Karpin (varalla aatehistoriantutkija Anssi Halmesvirta Jyväskylästä) tilalle. Heidän kolmivuotiskautensa päättyvät kuluvan vuoden lopussa. Ollila on Jyväskylästä ja Karppi Vaasasta.

JSN:n perussopimus sanoo yleisön edustajista seuraavasti:
”Neuvosto valitsee yleisön edustajiksi viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yleisön edustajat eivät saa olla joukkoviestimen palveluksessa eivätkä sen luottamustehtävissä. Yleisön jäsenistä kahdella ja heidän henkilökohtaisilla varajäsenillään tulee mahdollisuuksien mukaan olla erityistä perehtymistä sananvapausasioihin tai eettisiin kysymyksiin.”