Selvityksen ovat tehneet Mediaviikko.fi ja tiedotuspalvelu ePressi.com, joka on Suomessa nyt selkeä markkinajohtaja.
Kyselyyn vastasi 792 toimittajaa, jotka edustavat laajasti mediakenttää sekä 27 eri toimialaa. Kommentteja he antoivat 1526, joista raporttiin on koottu toimittajien antamia ohjeita ja vinkkejä, miten tiedottamista kannattaa toteuttaa, jotta tuloksia syntyy. Raportissa on 63 sivua.

Tulosten perusteella yli kolmeneljäsosaa toimittajista lukee lehdistötiedotteita päivittäin. Kuluneen viikon aikana lähes kaikki eli 95,45 prosenttia oli lukenut tiedotteita. Toimittajille tiedotteet ovat kaikkein merkittävin tietolähde työssään. Sen lisäksi toimittajat myös käyttävät tiedotteita päivittäin.

Viikon aikana jopa yli puolet toimittajista on käyttänyt jotain tiedotetta jutun teossaan. Niitä, jotka eivät käytä lainkaan, ei käytännössä ole journalistisessa ammatissa. Kuluneen kuukauden aikana yli kolmeneljäsosaa eli 77,1 prosenttia on käyttänyt tiedotetta sisällön tuotannossaan.

Selvityksessä ilmeni yllättävä yksityiskohta, joka on kuitenkin toimittajien kannalta hyvin tärkeä: yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Ne moni tiedottaja jättää julkaisematta. Yhteyshenkilöiden kontaktitietojen julkaiseminen tiedotteen lopussa on äärimmäisen tärkeää. Käytännössä kaikki toimittajat niitä haluavat ja suorastaan vaativat. Se on tiedottamisen perussääntö, joka kommentien perusteella näyttää yllättävän monelta tiedottajalta unohtuvan. Moni tiedote päätyy roskiin tämän takia.

Toimittajat saavat paljon lehdistötiedotteita sähköpostiinsa. Siitä huolimatta sähköposti on toimittajan ylivoimaisesti tärkein tiedonhankinnan väylä, koska heidän työhönsä kuuluu nopea tiedonhankinta. Toimittajien ohje numero yksi: lähetä tiedote aina sähköpostitse, siitä huolimatta, että julkaiset sen myös toisaalla.

Sellainen yritys tai yhteisö, joka ei omatoimisesti tiedota olemassaolostaan, jää varmasti pimentoon. Yksikään toimittaja ei tule kyselemään, mitä kuuluu, jos firma seisoo ”rautaesiripun” takana. Eikä silloin kyllä liiketoimintakaan luista parhaaseen malliin.

Sosiaalinen media on nousemassa yhä tärkeämmäksi yritysviestinnän kanavaksi. Somepalveluissa on kuitenkin eroja. Kaikki some ei ole ammattimaista tiedottamiseen. Myös toimittajien profiili vaikuttaa, miten somea käytetään.

”Tiedottaminen 2014” -raportin voi tilata lähettämällä tilauksen osoitteeseen toimitus@mediaviikko.fi.  Laskutustiedot mukaan. Raportin hinta on 195 € + ALV. Raportti oimitetaan tilaajalle pdf-tiedostona.