Sanomalehtimainonta väheni vuoden 2013 kolmanteen kvartaaliin verrattuna 11,8 %.

Isoista toimialoista panostuksiaan laskivat erityisesti elintarvikkeet, moottoriajoneuvot, kosmetiikka sekä vähittäiskauppa. Kasvua sanomalehdissä oli puolestaan lääkkeiden ja kotitalouskoneiden mainospanostuksissa.

Kaupunki- ja noutolehdissä mainonta laski 3,1 %. Vähennystä oli esimerkiksi telepalveluiden, rakennusalan ja moottoriajoneuvojen mainospanostuksissa. Suurista toimialoista mainontaansa kasvattivat elintarvikkeiden, lääkkeiden, finanssialan sekä vähittäiskaupan mainostajat.

Aikakauslehtimainonta laski edelleen peräti 18,0 %. Suurista toimialoista varsinkin kosmetiikka, moottoriajoneuvot ja vähittäiskauppa vähensivät reilusti mainospanostuksiaan. Kasvua oli lääkkeiden ja pukeutumisen mainosinvestoinneissa.

Printtimainonnalla on haasteita myös muualla maailmassa. Pohjoismaista Tanskassa oli 8,9 % prosentin pudotus ja Ruotsissa maltillisempi 1,4 %. Ranskassa pudotusta oli 2,3 % ja Espanjassa 3,7 %. Suurista maista printtimainonta laski eniten Kiinassa, peräti 12 %. Venäjällä panostettiin 9,4 % ja USA:ssa puolestaan 5 % vähemmän printtimedioihin.

Televisio vetää mainostajia kansainvälisellä rintamalla, sillä useimmat maat raportoivat positiivisiä muutosprosentteja. Suurin kasvu, peräti 34,1 %, oli naapurimaassamme Ruotsissa. Kasvu Ruotsissa johtui osittain talviolympialaisista, jotka esitettiin kaupallisilla tv-kanavilla sekä televisioyhtiöiden hintojen korotuksista. Ranskassa kasvua tuli 9,4 % verran ja Espanjassa 5,7 %. Pohjoismaista Tanskassa televisiomainonnan mainospanostukset olivat muista maista poiketen lievässä 0,6 % laskussa. Suurista maista Venäjällä televiomainonta kasvoi 9,3 % ja USA:ssa 7,3 %. Kiinassa oli maltillisempi vajaan kahden prosentin kasvu.

Verkkomainonta kasvoi USA:ssa 9,7 %, Tanskassa 2,3 %, Espanjassa 4,7 % ja Unkarissa 6,6 %.

Elokuvamainonta kasvoi 1,9 % ja elokuvissa mainostettiin erityisesti elintarvikkeita ja pukeutumista. Ulkomainosyritysten kolmannen kvartaalin mainospanostusten kasvu oli 5,9 % ja myös tässä mediaryhmässä kasvun takana olivat elintarvikkeet, pukeutuminen sekä lisäksi muun muassa matkailu. Ulkomainonnan kasvuprosenttiin vaikuttaa myös uuden toimijan mukaantulo mediaseurantaan vuoden 2014 alusta.

TNS Ad Intelligence -yksikön kuukausiseurannassa olevissa verkkomedioissa mainonta kasvoi 17,4 %. Verkkomainontaan käytettiin heinä-syyskuussa yhteensä 30,4 milj €. Verkkomainonnan määrästä lähes 16,5 milj € oli display-mainontaa, luokitellun mainonnan määrä oli 7,8 milj €, mobiilimainonnan määrä oli 3,2 milj € ja video- eli instream-mainonnan 2,9 milj €. Vuoden 2013 osalta mobiili- ja instream-mainonnan panostukset sisältyivät display-mainontaan, joten mainontatyyppien luvut kahdelta vuodelta eivät ole täysin vertailukelpoisia.

IAB Finland raportoi hakumainonnan ja Facebook-mainonnan panostukset kvartaaleittain.
Hakumainonta kasvoi tämän selvityksen mukaan 2,3 % (21,8 milj. €) ja Facebook-mainonta 4,0 % (5,2 milj. €). Facebook-mainonnan aikaisempi voimakas kasvu näyttää siis tasaantuneen kuluvana vuonna. Verkkomainonnan kokonaisuus vie nyt yhteenlaskettuna jo huomattavan siivun pienestä mainoskakusta.