Vuonna 2001 Järnströmin perustama Miltton Group on suomalainen viestintätoimistoryhmä, johon kuuluvat tytäryhtiöt Miltton, Miltton Singapore, Miltton Networks ja Miltton Creative.

Tärkeimpänä palkinnon saannin kriteerinä on alan kehityksen hyväksi toimiminen.

”Järnströmin yritys on rakentanut uusia ratkaisuja vielä kehittymättömille markkinointiviestinnän osa-alueille, kuten vaikuttajaviestintään, sijoittajaviestintään ja yhteiskuntasuhdeviestintään”, MAT-säätiön puheenjohtaja Pasi Myllymaa kertoo.

Mainonnan Monitahon valinta tehtiin tänä vuonna kaksivaiheisesti: MAT-säätiö sekä Kauppalehden toimitus ja markkinointi valitsivat kymmenen ehdokasta, joista Kauppalehden lukijat valitsivat tunnustuksen saajan verkkoäänestyksellä. Järnström sai lukijaäänistä lähes neljänneksen.

MAT-stipendi ProComille

Vuoden 2014 Mainonnan Monitaho julkistettiin tänään EFFIE Awards -palkintotilaisuudessa. Samalla MAT-säätiö jakoi 5000 euron stipendin, jonka kohteen Järnström päätti Mainonnan Monitaho -tunnustuksen saajana. MAT-stipendin saa ProCom.

”Milttonin juuret ovat viestinnässä, mutta huomasimme jo pian, että toimialaa ei voi kehittää kanavalähtöisesti. Monet markkinoinnin ammattilaiset tarkastelevat markkinointia niin laaja-alaisesti, että PR saattaa näyttäytyä heille ainoastaan yhtenä markkinointiviestinnän mahdollisena kanavana. Toivomme, että ProCom voisi laajentaa viestinnän parissa tekemäänsä työtä myös markkinoinnin ammattilaisiin järjestämällä koulutuksen, joka lähentäisi markkinoinnin, viestinnän ja mainonnan osaajia sekä toisi uutta näkemystä koko toimialalle”, Järnström sanoo.