Testi koostuu 30 kysymyksestä, joilla mitataan henkilön luonteenpiirteitä ja henkilökohtaisia ominaisuuksia työntekijänä.

Uratesti toteutetaan yhteistyössä Pohjoismaiden johtavan, työpsykologisia testejä kehittävän Assession kanssa. Testin pohjana Det Norske Veritaksen laatusertifioima työpersoonallisuuskysely ja tieteellisesti pätevä luotettavuustarkastelu. Testi toteutetaan henkilön tekemänä itsearviointina. Vastaava testi toteutettiin Norjassa lokakuussa 2013, jossa sen teki muutaman viikon aikana yli 160 000 norjalaista. Norjassa kerätty testitulosaineisto toimii myös nyt lanseeratun uratestin pohjana. Kun testin on tehnyt entistä useampi suomalainen, järjestelmä ottaa tuloksia laskiessaan huomioon tuoreen testitulosdatan ja täydentää sitä jatkuvasti.

”Käytämme Assession testeissä tietoja 265 eri ammattiryhmän edustajasta. Näiden ammattikohtaisten vertailuryhmien hyödyntäminen kuluttajille suunnatussa uratestissä on globaalistikin katsoen ainutlaatuista. Uratestin myötä palvella paremmin myös kuluttajia yritysten ohella” Assessio Finlandin toimitusjohtaja Kimmo Feldt toteaa.