Tutkimus on ensimmäinen sekä blogien lukijoiden että kirjoittajien näkökulmia mitannut laaja tutkimus.

Suuren blogitutkimuksen mukaan tyypillisimmät lukijat seuraavat 1 – 5 eri blogia kerrallaan. Yli puolet blogeja lukevista vastaajista (n= 722, 55%) kertoo seuraavansa blogeja vähintään viikottain tai useamman kerran viikossa. Mieluiten luetaan sellaisia blogipostauksia, joiden lukemiseen kuluu enintään 5 minuuttia (72% vastaajista).

”Blogit ovat ottaneet oman paikkansa medioiden rinnalla ja jopa lisänneet mediankulutusta. Yli 80 prosenttia vastaajista kertoo, että blogit eivät ole vaikuttaneet heidän perinteisen median kulutukseensa, vaan tullut siihen lisäksi,” kertoo Aller Median tutkimusjohtaja Kristina Hännikäinen.

Bloggareista tulevaisuuden mielipidevaikuttajia

Ominaista nykyajan blogeille on sosiaalisen median monikanavainen käyttö ja yhteisöllisyys. Jopa puolet vastaajista seuraa blogeja myös niiden ulkopuolisista kanavista. Mieluiten blogeja seurataan Facebookista (38% vastaajista). Nuorille lukijoille myös kuvapalvelu Instagram on merkittävä lisä blogien seuraamisessa (38% 15-19 vuotiaista vastaajista).

Blogit ovat kasvattaneet merkitystään myös kulutuspäätösten tekemisessä. Tutkimuksen mukaan blogeista on tullut entistä ammattimaisempia ja kaupallisempia. Blogeista haetaan aktiivisesti apua käytännön kulutuspäätöksiin.

”Bloggaajat ovat tulevaisuuden mielipidevaikuttajia. Heidän asemansa positiivisissa kulutuspäätöksissä näyttää vahvistuvan koko ajan. Puolet blogin lukijoista koki kaupallisuuden positiivisena ja oikein tehtynä kaupallinen yhteistyö näyttää sopivankin osaksi blogimaailmaa. Blogiyhteistyöt rakentavat erityisesti tuotteiden ja palveluiden brändimielikuvaa. Nuorille lukijoille kaupallisuus on enemmän itsestäänselvyys, mutta se pitää tehdä avoimesti, selkeästi ja rehellisesti. Piilomainonta ärsyttää lähes kahta kolmasosaa (57%) lukijoista,” täsmentää Hännikäinen.

Puolet tutkimukseen osallistuneista blogien lukijoista sanoo, että blogisisällöt ovat vaikuttaneet jollain tasolla heidän ostoksiinsa. Kolmannes vastaajista (35%) kertoo, että bloggaaja on esitellyt tuotteen, joka on herättänyt lukijan kiinnostuksen ja saanut myöhemmin ostamaan tuotteen.

Aller Median teettämän tutkimuksen toteutti tutkimusyritys Kopla kesä-syyskuussa 2014. Tutkimukseen vastasi noin tuhat suomalaista kaikista ikäluokista.