Timo Argillander, Virpi Martikainen ja Jari Muikku Digital Media Finlandista ovat tehneet työ- ja elinkeinoministeriölle selvityksen mediamurroksen vaikutuksista.

Tekijät ennustavat, että sisällön tuottamiseen käytetään entistä enemmän aikaa, mutta vain osaa tästä kompensoidaan taloudellisesti. Kehitys aiheuttaa toisaalta kasvavaa kilpailua mediayhtiöille, mutta toisaalta myös mahdollisuuden myydä uudenlaisia markkinoinnin palveluita mainostaja-asiakkaille. Näitä ovat esim. sisältömarkkinointi ja tekniset julkaisualustat.

Muutos merkitsee, että kotimaiset mediayhtiöt tarjoavat omia kanavia koskevia teknisiä ja sisältöpalveluja muille yhtiöille ja kehittävät markkinointiviestinnän mahdollisia tulomenetyksiä korvaavia uusia ansainnan muotoja. Haastajat tarjoavat erilaisille yhteisöille heille sopivia sitoutumisen aiheita.

Selvityksessä tunnistetaan kaikkiaan seitsemän keskeistä kehittämisen kohdetta murroksessa oleville toimialoille. Selvitys antaa myös suosituksia toimenpidealueiksi rakennemuutosten ja yritysten menestymisen edistämiseksi. Digitalisoitumisen tuomat muutokset ovat vähintään yhtä suuria kuin teollistumisen aiheuttamat muutokset 1900-luvulla. Ne vaativat julkiselta vallalta tähän aikaan sopivia toimia niin elinkeinopolitiikan kuin muidenkin politiikka-alueiden osalta, kirjoittajat toteavat.