Suunnittelija Johanna Siltanen on nimitetty Mediaporras Oy:n AD:ksi. Suunnittelun assistentti Rosanna Salminen on nimitetty graafiseksi suunnittelijaksi. Suunnittelun assistentti Riikka Uhmavaara on nimitetty graafiseksi suunnittelijaksi. Tiina Heikkilä on nimitetty web developeriksi. Veli-Pekka Anteroinen on nimitetty web developeriksi.

Tampereella päätoimistoaan pitävä Mediaporras Oy on markkinointiviestinnän suunnitteluun erikoistunut digitoimisto, joka on perustettu 2004. Yrityksessä työskentelee 8 mainonnan ja digimarkkinoinnin ammattilaista.