Dinglestä tulee kaupan myötä Allerin tytäryritys. Aller laajentuu samalla media- ja markkinointiyhtiöksi, joka modernin aikakauslehtitoiminnan ja digitaalisten sisältöjen lisäksi tarjoaa yrityksille digitalisoitumisen ja sosiaalisen median kaikki palvelut.

”Tulevaisuutemme on digitaalinen ja sosiaalinen. Meillä on selkeä visio ja suunta, siksi uskallamme nyt investoida Suomeen. Erottauduimme jo aiemmin sillä, että aikakauslehtibrändien lisäksi omistamme Suomen suurimman yhteisömedian Suomi24:n. Tämän yrityskaupan seurauksena laajennamme osaamistamme kaikkiin muihinkin sosiaalisiin medioihin ja autamme yrityksiä palvelemaan asiakkaitaan paremmin verkossa”, kertoo Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

Viisi vuotta sitten perustettu Dingle on auttanut jo yli sataa suomalaista brändiä liiketoiminnan digitaalisessa muutosvaiheessa sekä ansaitun että yrityksen oman median strategiassa ja toteutuksessa.

Dingle toimii kaupan jälkeen yhä erillisenä yrityksenä ja omalla nimellään sekä jatkaa omaa liiketoimintaansa osana Alleria. Juho Jokinen jatkaa Dinglen toimitusjohtajana. Dinglen hallituksen puheenjohtajana aloittaa Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

Allerilla on neljä liiketoimintayksikköä (1.10.2014 alkaen): Aikakausmedia (Kuluttajamyynti), Mediamyynti, Digitaaliset palvelut sekä Markkinointipalvelut. Dingle kuuluu uuteen Markkinointipalvelut -yksikköön.

Dingle on rohkeasti kasvavalle ja Suomeen investoivalle Allerille jo toinen yrityskauppa tämän vuoden aikana. Alkuvuodesta Aller osti Bonnierin Suomen aikakauslehdet ja perusti AllerIdeas-sisältömarkkinointiyksikön. Aller on kasvattanut liikevaihtoaan tällä tilikaudella noin 6 prosenttia. Dinglen hankinnan oletetaan lisäävän Allerin liikevaihtoa ensi tilikaudella noin 7 – 10 prosenttia.

Aller tulee parantamaan tulostaan viime vuodesta oleellisesti. Yrityskaupan jälkeen Aller työllistää Suomessa yli 300 työntekijää.