Lain täytäntöönpano johtaa käytännössä ulkomaalaisten mediayrittäjien poistumiseen Venäjältä.

HS:n mukaan esi­mer­kik­si ta­lous­leh­ti For­be­sin ve­nä­läi­sen ver­sion edus­ta­ja on jo il­moit­ta­nut, et­tä jul­kai­su to­den­nä­köi­ses­ti lo­pe­tet­tai­siin ko­ko­naan lain tul­les­sa voi­maan. Leh­den sak­sa­lai­nen emo­yh­tiö Axel Sprin­ger ei ha­lua myy­dä si­tä ve­nä­läi­sel­le omis­ta­jal­le.

”On ole­mas­sa myös mah­dol­li­suus, et­tä it­se­näi­nen leh­dis­tö ka­toaa, riip­puen sii­tä, min­kä­lais­ta lin­jaa uu­det omis­ta­jat nou­dat­tai­si­vat”, Kaukonen toteaa.

Hän pitää uutta lakia rajuna ja yllättävänä. Kun puhutaan esimerkiksi harrasteesta, muodista, naistenlehdistä, niin on vaikea ymmärtää, miksi ja mitä intressejä siellä varjellaan, hän sanoo.

Sanoma tekee Venäjän toimistaan päätöksen syksyn aikana.

Venäjällä toimivan ruotsalaisen MTG yhtiön osakekurssi laski eilen Nasdaqissa peräti 22,6 prosenttia.