Digitaalisen strategian on aikeissa saattaa käytäntöön vuoteen 2020 mennessä joka kolmas yritys.

TCS:n “The Road to Reimagination” -tutkimus pohjautuu laajaan verkkokyselyyn, joka tehtiin 820 yritykselle Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa-Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Kysely selvitti, kuinka yritykset hyödyntävät viittä digitaalisen liiketoiminnan ajuria ­ big dataa ja analytiikkaa, pilvipalveluita, mobiilia ja jokapaikan tietotekniikkaa (pervasive computing), sosiaalista mediaa, robotteja ja keinotekoista älyä (artificial intelleigence, AI).

Vaikka Suomi on digitaalisesti kypsä markkina, useat selvitykset osoittavat että kotimaisten yritysten tulisi panostaa digitaalisiin strategioihin säilyttääkseen kilpailukykynsä. Suomalaiset kuluttajat käyttävät verkkoa laajasti ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä.

77 prosenttia suomalaisista teki verkkohakuja ennen auton ostamista ja lähes puolet ennen vähittäiskaupan ostosten tekoa. Verkkokaupan määrä on voimakkaassa kasvussa. Suomalaiset ovat Pohjois-Euroopan kovimpien verkkoshoppailijoiden joukossa. Verkossa tehdyistä ostoksista maksetut eurot valuvat kuitenkin usein Suomen ulkopuolelle. Esimerkiksi 61 prosenttia muotiostoksiin verkossa käytetyistä euroista päätyy maan rajojen ulkopuolelle.

“Kuluttajien tavoittamisessa digitaalisten kanavien avulla on huikea potentiaali, kuten myös asiakastarpeiden selvittämisessä big datan avulla. Useimmat yritykset ovat jo investoineet moniin kanaviin kuten verkkosivuihin, mobiiliin tai läsnäoloon sosiaalisessa mediassa. Kuitenkin vain harvat ovat siirtyneet askelen eteenpäin ja yhdistäneet eri kanavat yhtenäiseksi asiakaskokemukseksi”, sanoo Ruchikar Dalela, TCS:n Suomen maajohtaja.

”Yhtenäistetty, monikanavainen asiakaskokemus vaatii yritykseltä uutta tapaa ajatella digitaalisuutta. Brändien on keskityttävä asiakkaiden kohtaamiseen kanavissa. Niiden on myös päätettävä millaista sisältöä eri kanavissa käytetään, jotta asiakasta voidaan aidosti auttaa ostopäätöksen tekemisessä. Kuluttajalle voidaan esimerkiksi myyntikanavissa ohjata räätälöityjä syötteitä aiemmin kerättyyn isoon dataan pohjautuen.”

B2B-liiketoiminnassa mukana olevat yritykset eivät ole poikkeus. Forresterin mukaan 60–90 prosenttia yritysasiakkaiden päätöksentekoprosessista on jo tehty verkkoselvitysten pohjalta ennen ensimmäistäkään yhteydenottoa. Yrityspäättäjät perustavat päätöksensä digitaalisesti saatavilla olevaan tietoon. Yritysten tulisi hankkia osaamista ja työkaluja, jotta ne pystyvät vaikuttamaan ostopäätökseen ja myymään digitaalisissa kanavissa.

“Johtavia digitaalisia yrityksiä yhdistää se, että ne ovat investoineet koko organisaation kattavaan strategiaan jossa digitaalisuus ymmärretään kokonaan uudella tavalla. Ne ovat myös kehittäneet osaamistaan viidellä digitaalista murrosta ajavalla osa-alueella. Pohjoismaisten yritysten kotimarkkinat ovat kohtalaisen pienet ja resurssit rajalliset. Ne voivat kuitenkin menestyä tavoittelemalla muotoilultaan ja toteutukseltaan innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja”, sanoo Ruchikar Dalela.

TCS Global Trend -tutkimuksen päähavainnot

Hyvin resursoidut digitaaliset hankkeet kasvavat räjähdysmäisesti

Vuonna 2014, eurooppalaiset organisaatiot sijoittavat keskimäärin 107 miljoonaa dollaria digitaalisuuteen, kun Latinalaisessa Amerikassa sama luku on 163 ja Pohjois-Amerikassa 199 miljoonaa dollaria.

Osa toimialoista johtaa kilpajuoksua

Eniten digitaalisuuteen investoivat vuonna 2014 telealan- (189 miljoonaa dollaria), pankki- ja rahoituspalvelualojen- (142 miljoonaa dollaria) sekä korkean teknologian yritykset (122 miljoonaa dollaria). Yritykset pyrkivät investoinneillaan ensisijaisesti kasvattamaan liikevaihtoaan mahdollisimman nopeasti. Suurimman osuuden investoinneista käyttää markkinointi (23 prosenttia). Paljon pienemmän osuuden käyttävät tutkimus ja kehitys (15 prosenttia), valmistus (13 prosenttia) ja jakelu (10 prosenttia).

Big data jatkaa voittokulkuaan

Seuraavan kolmen vuoden aikana 28 prosenttia kaikista investoinnista digitaalisuuteen käytetään big data-teknologioihin. Sosiaaliseen mediaan käytetään 20 prosenttia investoinneista, mobiiliin 20 prosenttia, pilvipalveluihin 19 prosenttia ja keinotekoiseen älyyn (AI) ja robotteihin 13 prosenttia.

Johtavilla digitaalisilla yrityksillä on yksi digitaalinen strategia koko yritykselle

57 prosenttia johtavista digitaalisista yrityksistä keskittää digitaaliset toimenpiteensä erikseen nimettyihin osiin liiketoimintaansa, kun taas perässä tulevat yritykset antavat yksittäisten liiketoimintaosa-alueiden sanella koko yrityksen digitaalisen strategian.

Johtavat digitaaliset yrityksen ovat jo tuoneet täysin uusia digitaalisia tuotteita tai palveluita markkinoille (89 prosenttia) kaksi kertaa todennäköisemmin kuin perässä tulevat yritykset (48 prosenttia).

Uusia tehokkaita keinoja kuluttajaymmärryksen parantamiseen

74 prosenttia johtavista digitaalisista yrityksistä käyttää digitaalisia teknologioita ennustaakseen tuotteiden ja palveluiden kysyntää.

66 prosenttia johtavista digitaalisista yrityksistä käyttää digitaalisia teknologioita seuratakseen miten asiakkaat käyttävät tuotteita ja palveluita.

50 prosenttia yrityksistä käyttää asiakastiedon keräämisen päälähteinä mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa.

Puettava tietotekniikka tulee olemaan asiakastiedon keräämisen päälähde 62 prosentille yrityksistä vuoteen 2020 mennessä.