Politiikan toimittajat vetoaa mediayhtiöihin laadukkaan ja monipuolisen politiikan journalismin säilyttämiseksi. Mediayhtiöiden yt-neuvottelut, median monikanavaisuus ja politiikan julkisuuden nopeutunut tempo ovat vaikuttaneet politiikan toimittajien mahdollisuuksiin uutisoida kattavasti politiikan eri osa-alueista.

Kyselyyn vastanneet politiikan toimittajat arvioivat, että toimituksissa yhä harvempi toimittaja keskittyy ainoastaan politiikan seuraamiseen. Kysymykseen vastanneista 62 prosenttia koki, että media-alan viime vuosien rakennemuutos ja irtisanomiset ovat vähentäneet politiikan uutisoinnin käytössä olevia resursseja. Samaan aikaan työssä koettu kiire on lisääntynyt, eikä politiikan aiheisiin ehditä paneutua yhtä hyvin kuin haluttaisiin.