Osakevaihdolla selkeytetään Soprano-konsernin rakennetta. Uuden strategian mukaan Soprano keskittyy koulutukseen ja konsultointiin.

Osakevaihto on tarkoitus toteuttaa viimeistään 1.10.2014. Osakevaihdon seurauksena Soprano Communications Oy siirtyy pois Soprano Oyj –konsernista ja Rianno Oy:stä tulee konsernin osakkuusyhtiö. Soprano Oyj:n hallituksen tulee hyväksyä osakevaihto ennen sen voimaantuloa.

Yhtiö tiedottaa kaupan voimaantulosta ja julkaisee osakevaihtoa koskevat laskelmat yhtiön hallituksen tehtyä lopullisen päätöksen kaupasta.

Uuden Rianno Communications Oy:n toimitusjohtaja ja 51 prosenttia omistava pääomistaja on Soprano-konsernin ex-varatoimitusjohtaja Riitta Auvinen. Osakkuusyhtiö ottaa vastatakseen myös Soprano konserniin kuuluvan tuoteviestintäyhtiö Promode Oy:n myynnin ja markkinoinnin. Asiakkaita palvelee jatkossa 16 viestinnän ammattilaista ja yhtiöiden yhteenlaskettu myyntikate on noin kaksi miljoonaa euroa.

Soprano Oyj:n toimitusjohtaja Arto Tenhunen toteaa, että Sopranon uusi strategia kirkastuu kun viestintä eriytetään kasvamaan omaan yhtiöönsä. 

Soprano on  talouselämän kouluttaja ja kansainvälistymiskonsultti.