Mainonnan kehitys on edelleen laskusuuntainen, mutta lasku on maltillisempi aikaisempiin kvartaaleihin verrattuna. Positiivisia merkkejä ovat myös kasvaneet panostukset radioon, ulkomainontaan ja elokuvamediaan sekä verkkomainonnan myönteinen kehitys. Investoinnit mediamainontaan olivat kuluvan vuoden toisen kvartaalin aikana 268 milj. €.

Sanomalehtimainonta väheni vuoden 2013 toiseen kvartaaliin verrattuna 6,0 %. Isoista toimialoista panostuksiaan laskivat erityisesti vähittäiskauppa, matkailu ja liikenne sekä finanssiala.

Kasvua sanomalehdissä oli lääkkeiden ja elintarvikkeiden mainospanostuksissa.

Kaupunki- ja noutolehdissä mainonta laski 3,5 %. Vähennystä oli kautta linjan lähes kaikilla merkittävillä toimialoilla. Kasvu oli kuitenkin finanssialan ja vähittäiskaupan mainostajilla.

Aikakauslehtimainonta laski 12,0 %. Suurista toimialoista kosmetiikka, finanssiala ja vähittäiskauppa vähensivät mainospanostuksiaan. Kasvua oli elintarvikkeiden ja lääkkeiden mainosinvestoinneissa.

Televisiossa mainonta laski 6,5 %. Suurista toimialoista elintarvikkeet, kosmetiikka ja vähittäiskauppa laskivat panostuksiaan. Kasvua oli lääkkeiden sekä matkailu- ja liikennetoimialojen mainospanostuksissa.

Radiomainonta kasvoi 9,4 % ja kasvua tuli tasaisesti useammalta toimialalta. Elintarvikkeet ja vähittäiskauppa toisaalta vähensivät panostuksiaan radiossa kuluvan vuoden toisella kvartaalilla.

Elokuvamainonnan hyvä kehitys jatkuu ja kasvua on nytkin reilusti eli 16,8 %. Ulkomainosyritysten toisen kvartaalin kasvu oli lähes 14 %. Molemmilla mediaryhmillä oli huomattavaa mainospanostusten kasvua elintarvikkeiden ja vähittäiskaupan mainostajilta. Ulkomainonnan kasvuprosenttiin vaikuttaa kuitenkin myös uuden toimijan mukaantulo mediaseurantaan vuoden 2014 alusta.

TNS Ad Intelligence -yksikön kuukausiseurannassa olevissa verkkomedioissa mainonta kasvoi 15,8 %. Verkkomainontaan käytettiin huhti-kesäkuussa yhteensä 36,1 milj. €.

Verkkomainonnan määrästä lähes 20,5 milj. € oli display-mainontaa, luokitellun mainonnan määrä oli 8,5 milj. €, mobiilimainonnan määrä oli 3,8 milj. € ja video- eli instream-mainonnan 3,3 milj. €.

Vuoden 2013 osalta mobiili- ja instream-mainonnan panostukset sisältyivät display-mainontaan, joten mainontatyyppien luvut kahdelta vuodelta eivät ole täysin vertailukelpoisia.

IAB Finland raportoi hakumainonnan ja Facebook-mainonnan panostukset kvartaaleittain. Investoinnit hakumainontaan kasvoivat vuoden toisen kvartaalin aikana arviolta 8,6 % ja Facebook-mainonnan panostukset peräti 43,5 %.