Alma Media, Sanoma Media Finland, Yleisradio, MTV ja Otavamedia teettivät viime keväänä selvitystyön, joka osoitti selkeästi, ettei suomalainen mediankulutuksen mittaaminen vastaa digitalisoituvan mediankentän vaatimuksiin. Selvitystyön pohjalta on nyt päätetty käynnistää hanke, jolla haetaan mediankulutuksen kokonaisnäkymän ymmärtämistä.

”Digitaalisuus yhdistää kaikkia mediataloja ja -brändejä. Sisältöjen ja palveluiden kulutus on jo monikanavaista. Nyt tarvitaan mittaamisjärjestelmät, jotka tukevat tätä kehitystä ja sen seurantaa”, toteaa selvitystyön toteuttaneen Frankly Partnersin toimitusjohtaja Anna-Riikka Hovi.

Hankkeessa luodaan yhteiset pelisäännöt ja terminologia sekä edistetään uusien mediasuunnittelutyökalujen kehittämistä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on optimaalinen resurssien käyttö. ”Ideaalitilassa siirrymme tavoittavuuksien mittaamisesta tuloksellisuuden osoittamiseen mittaamisen automatisointia hyödyntäen”, Hovi jatkaa.

Kehityshanke on muutaman vuoden mittainen. Nykyisiä media-alan mittausjärjestelmiä ei ole tarkoitus lakkauttaa, vaan uutta mallia kehitetään niiden rinnalla.

”Haluamme varmistaa, että meillä on mittarit kehittää suomalaiselle mediankäyttäjälle mahdollisimman kiinnostavia monikanavaisia sisältöjä sekä mainostajille relevantteja ratkaisuja”, linjaa Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pekka Soini. ”Pian käynnistyvä hanke on erinomainen osoitus suomalaisen mediakentän yhteispelistä. Se on myös keskustelun avaus ja kutsu alan toimijoille liittyä mukaan suomalaisen median kehittämiseen”, Soini jatkaa.