Mittaus toteutetaan uudella tavalla, joka yhdistää selainpohjaisen sivustomittauksen paneelin tuottamaan kävijätietoon. TNS Gallup on rakentanut tarkoitusta varten suomalaisista internetin käyttäjistä koostuvan, 15-74-vuotiasta väestöä edustavan paneelin, jonka avulla voidaan estimoida medioiden kävijämäärät sekä antaa tietoa käyttäjien demografioista.

Ensi vaiheessa TNS Metrix Paneeli tuottaa tietoa selaimien kautta tapahtuvasta liikenteestä, mutta lähitulevaisuudessa siihen liitetään myös sovellusten kautta tapahtuva median käyttö. Aluksi applikaatiot ovat mukana mittauksessa estimaattina.

”Nyt toteutuva mittaustapa vastaa hyvin mediamurroksen asettamiin haasteisiin ja luo uusia mahdollisuuksia digitaaliseen monikanavamarkkinointiin ja mainonnan suunnitteluun”, toteaa TNS Gallupin kehitysjohtaja Ville Wikström.

Tavoitteena on ottaa uudella mittaustavalla tuotetut kävijämääräestimaatit käyttöön TNS Gallupin julkaisemalla viikkolistalla joulukuussa.

Uudistuvan mittauksen menetelmiä ja edellytyksiä on käsitelty jo pitkään digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin etujärjestö IAB Finlandin koordinoimassa mittaustyöryhmässä. Työryhmän muodostavat mediat, mainostajat ja mediatoimistot ovat yhdessä printtimedian mittausta edustavan MediaAuditFinlandin sekä tv-mittausta edustavan Finnpanelin kanssa asettaneet tavoitteita ajanmukaiselle digitaalisten palveluiden yleisömittaukselle.

IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takala on iloinen, että Suomessa otetaan askel kohti yhteismitallista yleisömittausta.

”Sama yhteismitallisuuden suuntaus on vahva myös suurilla kansainvälisillä mainosmarkkinoilla. On tärkeää, että myös Suomessa siirrytään kohti laajaa ja kattavaa yleisömittauksen valuuttaa. Toivomme, että saman mittariston alle saadaan mahdollisimman kattava otos kotimaisia medioita”, Takala sanoo.