Mobile Metrix perustuu comScoren kehittämään menetelmään, joka mahdollistaa mobiilikäyttäjien maakohtaisen mittaamisen ilman perinteistä käyttäjäpaneelia. Palvelu tuottaa erittäin tarkkaa dataa mittaukseen osallistuvien palveluiden käyttäjistä.

Mobile Metrix lanseerattiin Yhdysvaltain markkinoilla.

”Tuomme Mobile Metrixin Suomeen ensimmäisenä Pohjoismaana. Digitaalista mediaa kulutetaan yhä enemmän mobiililaitteilla, joten kävijämäärien mittauspalvelujamme on luontevaa laajentaa myös tabletti- ja älypuhelinlaitteiden käyttäjiin,” comScoren Pohjoismaiden johtaja Gerben Boot sanoo.

comScore julkistaa elokuun 2014 tiedot suomalaisten älypuhelin- ja tablettikäytöstä syyskuun lopussa.