Yhteensä 91 prosenttia vastaajista pitää tärkeänä, että päiväpostin jakelu viitenä päivänä viikossa säilyy Suomessa lain takaamana kansalaisten peruspalveluna koko maassa. Yli kaksi kolmasosaa pitää jakelupalvelun tason säilymistä erittäin tärkeänä asiana.

Postilain mukaan yleispalvelutuotteet, kuten kirjeet ja pienet paketit, on jaettava viitenä päivänä viikossa. Sanomalehdet eivät kuulu yleispalvelun piiriin, mutta niistä osa jaetaan päiväpostin mukana. Suurin osa sanomalehdistä jaetaan lehtien omien jakeluyhtiöiden tai Itellan hoitamana varhaisjakelussa ja viikonloppujakelussa.

Sanomalehtiä suomalaiset haluavat jaettavan vielä useammin, sillä 69 prosenttia tahtoo tilaamansa sanomalehden seitsemänä päivänä viikossa. Vastaajista 86 prosenttia piti tärkeänä, että sanomalehdet jaetaan kaikkialla Suomessa vähintään viitenä päivänä viikossa.

Jakelu koetaan lähes yhtä tärkeäksi palveluksi eri puolilla maata. Naisille postin ja sanomalehtien jakelu on jonkin verran tärkeämpää kuin miehille.

”Tutkimus osoittaa, että digitalisoitumisesta huolimatta fyysisellä jakelupalvelulla on suomalaisille edelleen suuri merkitys. Jakelupäivien säilyttämisellä on takanaan kansalaisten vankka tuki”, toteaa liittojohtaja Jukka Holmberg Sanomalehtien Liitosta.

”Postin jakeluverkko ja sen palvelutaso on merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, josta päättää viime kädessä eduskunta. Sanomalehden tilaamismahdollisuus asuinpaikasta riippumatta on tärkeää kansalaisten tasapuolisen tiedonsaannin ja demokratian kannalta”, Holmberg huomauttaa.

Tutkimukseen haastateltiin tuhat 18–69-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2014 internetin kuluttajapaneelissa. Tutkimuksen otos painotettiin vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.