ProComin mukaan UPM on onnistunut uudistamaan yrityskuvaansa perinteisestä metsäteollisuusyrityksestä kansainväliseksi Biofore-biometsäteollisuusyhtiöksi. Yhtiön Biofore-strategian viestintä onnistui erityisen hyvin biopohjaisia materiaaleja hyödyntävän Biofore-konseptiauton avulla. Auto on Metropolia Ammattikorkeakoulun ja UPM:n tiiviin yhteistyön tulos ja se lanseerattiin Geneven automessuilla. Uusiutuvalla UPM BioVerno-dieselillä kulkeva auto on päässyt reilusti yli 200 kansainvälisen median palstoille konkreettisena osoituksena kekseliäästä suomalaisesta bioteknologiasta.

Vuoden viestintäammattilaisen, Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän professori Vilma Luoma-ahon nimi tunnetaan hyvin kansainvälisissä viestintäpiireissä. Hänet tunnetaan ”neutraalin maineen” ja ”luottojoukkojen” käsitteistään, monista palkituista julkaisuistaan sekä sosiaalisista taidoistaan. Palkintoraadin mielestä Luoma-aho edistää viestintäalaa paitsi tiedollaan myös myönteisellä asenteellaan. Hän johtaa Helsingin Sanomain Säätiön rahoittamaa suurta tutkimushanketta mediamainonnan eettisyydestä, opettaa ja luennoi useammassa yliopistossa sekä kirjoittaa ja päätoimittaa julkaisuja. Luoma-aho ideoi uutta ja solmii kontakteja esimerkillisen aktiivisella ja ennakkoluulottomalla tavalla.

Viestintäjohtaja Jyrki Iivoselle myönnetyllä Elämäntyöpalkinnolla ProCom haluaa kunnioittaa vuosi sitten eläkkeelle jääneen Iivosen pitkää ja asiantuntevaa uraa puolustusministeriössä. Iivonen oli valtioneuvoston viestijöiden joukossa harvinaisuus, koska hänellä oli myös vahva spokesperson-rooli. Hänen ulkopolitiikan ja rauhanturvaamisen osaamisensa pääsivät oikeuksiinsa etenkin nopeissa tilanteissa suorissa lähetyksissä. ProComin mukaan Iivonen tunnetaan yhteistyökykyisenä ja modernisti ajattelevana julkishallinnon konkarina, jota kollegat edelleen katsovat ylöspäin. Myös toimittajat arvostivat Iivosen nopeasti reagoivaa palveluasennetta.

Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri palkittiin Vuoden johtajana. Sauri on sisäistänyt viestinnän merkityksen johtamisessa ja on modernin ja monikanavaisen viestintäteknologian hyödyntämisessä edelläkävijä. Hän jakaa ja kommentoi tietoa niin päätöksenteosta kuin liikenteestäkin suoraan kaupunkilaisille. Johtajana hän on ratkaisukeskeinen ja laittaa itsensä rohkeasti likoon. Palkintoraadin mielestä Saurin viestinnän reaaliaikaisuus ja läpinäkyvyys edistävät demokratian toteutumista.

ProComin viestintäpalkintoehdotukset on kerätty jäsenistöltä. Lopullisen valinnan teki tuomaristo, johon kuuluivat Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola, professori Hannu Nieminen Helsingin yliopistosta, ProComin puheenjohtaja Ulrika Romantschuk, Suomen Kuvalehden toimittaja Leena Sharma sekä ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.