Yhteistyö tulee näkymään ensimmäisen kerran 17.9.2014 julkaistavassa Suomela-lehdessä, jonka teemana on keittiö, kylpyhuone sekä sauna. Yhteistyö näkyy painetun lehden lisäksi Suomelan verkkosivuilla www.suomela.fi, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Noin puolet suomalaisista asuu erillisissä pientaloissa (Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus 2012). Rakentamiseen suoranaisesti tai välillisesti liittyvät toimialat työllistävät Suomessa 357 000 henkeä (Työvoimatutkimus maaliskuu 2014, Tilastokeskus) eli toimiala on merkittävä Suomen työllisyyden kannalta.

– Suomalaisen työn edistämistä ei tuskin ole missään mediassa nostettu aiemmin näin keskeiseen rooliin. Tuemme yhteistyöllä kotimaista kysyntää, joka näkyy suomalaisen työn arvostamisena ja ostojen lisääntymisenä kotimaisten yritysten hyväksi, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala.

Viime vuonna Suomela palasi suomalaisomistukseen ruotsalaiselta mediakonserni Bonnierilta, kun Suomelan kustantaminen siirtyi sen alkuperäisille perustajille Robert Tigerstedtille ja Christian Wikströmille.

– Suomelalle yhteistyö Suomalaisen Työn Liiton kanssa on luonteva, sillä suomalaisuus on meille kantava voima. Yhteistyö antaa Suomalaisen Työn Liiton asumisen ja rakentamisen toimialoilla toimiville jäsenyrityksille entistä paremmat mahdollisuudet tuoda esille osaamistaan sekä viestiä siitä yhteiskunnallisesta hyvästä, joka maahamme jää kun kuluttajat päätyvät kotimaisiin ostopäätöksiin, sanoo Suomelaa kustantavan Suoramedia Oy:n toimitusjohtaja Robert Tigerstedt.

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisen työn puolesta toimivia merkkejä ja verkkopalveluita. Vuonna 1912 perustetulla liitolla on yli 2400 yritys- tai yhteisöjäsentä. www.avainlippu.fi

Suomela on lukijamäärältään Suomen neljänneksi suurin aikakauslehti ja ylivoimaisesti suurin asumisen, rakentamisen, remontoinnin ja puutarhan lehti. Suomelan lukijamäärä on 1,2 miljoonaa (KMT Lukija Syksy 2012/Kevät 2013). Suomela jaetaan ilmaiseksi suomalaisiin pientaloihin: omakotitaloihin, paritaloihin, rivitaloasuntoihin ja maatilarakennuksiin.Lehden paperiversio ilmestyy 6 kertaa vuodessa ja uudenlainen digilehti 10 kertaa vuodessa, joista 4 on erikoisnumeroita. www.suomela.fi