Toimilupa-alue sisältää Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Hämeenkosken, Iitin, Joutsan, Kuhmoisten, Kärkölän, Lahden, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen, Pertunmaan ja Sysmän kunnan alueet. Toimiluvan nojalla yhtiö voi harjoittaa toimilupa-alueellaan sopimusasiakkaille suunnattua postitoimintaa.

Valtioneuvosto on myöntänyt vuonna 2011 toimiluvan samaan konserniin kuuluvalle Esan Kirjapaino Oy:lle. Yhtiö on valittanut toimiluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja tämä valitusprosessi on edelleen kesken. Esan Kirjapaino ei ole aloittanut toimilupansa mukaista postitoimintaa.

Valtioneuvosto myönsi konserniin kuuluvalle Esa Jakelut Oy:lle uuden toimiluvan 28. toukokuuta 2014. Toimilupa on voimassa 28.5.2024 saakka.

Postilaki edellyttää postitoimiluvan haltijalta laatuun, saatavuuteen ja tehokkuuteen liittyviä toimia. Esa Jakelut Oy:lle asetetut toimilupaehdot ovat sisällöltään samat kuin Ilves Jakelu Oy:lle tammikuussa 2014 Hämeenlinnan alueelle myönnetyssä toimiluvassa. Näitä ovat osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelun järjestäminen, lähetysten merkitseminen tunnistettavalla tavalla sekä keräilypisteiden järjestäminen virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista varten.

Toimilupaehtojen mukaisesti Esa Jakelut Oy:n tulee jakaa lähetykset vähintään kerran viikossa. Lisäksi luvassa edellytetään virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista varten vähintään yhtä keräilypistettä toimialueen kuntaa kohden.