Uudistus ottaa toimitusten työssä ja sisällöissä erityisesti huomioon mobiilin internetin merkityksen nopean kasvun. Älypuhelinten ja tablettien osuus on jo lähes puolet Ylen uutis- ja urheilupalvelujen internet-käytöstä.

“Yle on noussut viime vuosina toimintamallillaan Euroopassa kansainväliseksi esikuvaksi. Tavoitteena on, että säilytämme tämän edelläkävijän aseman myös jatkossa”, kuvaa Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen.

Uudistuksessa poistuu jako uutis- ja ajankohtaistoimituksiin. Toimitukset erikoistuvat aiheisiin, jotka ryhmitellään neljään aihekokonaisuuteen: Maailma, Suomi, Yhteiskunta ja Urheilu. Television ja radion lähetykset toimitetaan näihin erikoistuvissa toimituksissa, joilla on edelleen myös omia, juuri kyseistä lähetystä palvelevia toimittajia.

Uudistus auttaa Yleä vastamaan myös säästötarpeeseen, joka syntyy Yle-veron indeksikorotuksen jäädyttämisestä. Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.

Maanantaina 19.5. julkistettavaa visiota uudesta toimintamallista työstetään yhteistyössä henkilöstön kanssa, ja uusi toimintamalli otetaan käyttöön 2015 alussa.