Jopa 90 prosenttia tutkimukseen vastanneista päättäjistä oli täysin tai osittain samaa mieltä vastuullisuuden roolin vahvistumisesta yritysviestinnässä.

– Vastuuviestinnän kasvun myötä yrityksen brändi, maine ja viestit syntyvät yhä enemmän yrityksen eri funktioissa. Markkinointivastuu hajautuu eri toiminnoille, toimitusjohtaja Antti Leskinen Taskuista sanoo.

Tutkimus vahvistaa käsitystä siitä, että viestinnän merkitys yritysten vastuullisuusstrategioiden toteuttamisessa on kasvussa.

– Jo aiemmin yritysvastuuverkosto FIBSin tutkimus osoitti, että vastuullisuudesta viestiminen on kolmanneksi suurin haaste suomalaisyritysten vastuullisuuden johtamisessa. Vastuuviestinnälle asetetaankin kestävässä liiketoiminnassa yhä enemmän odotuksia.

Vastuullisuus osaksi brändiä

Taskujen tutkimuksen mukaan yritysvastuun viestinnässä panostetaan seuraavaksi vastuullisuuden hyödyntämiseen brändinrakennuksessa. Yli 80 % yrityksistä on jo omaksunut vastuullisuuden osaksi brändiään.

– Näemme kehityksen osana kansainvälisten yritysten ja brändien näyttämää suuntaa. Suomessakin halutaan jo käyttää vastuuviestintää muuhunkin kuin raportointiin. Siksi vastuullisuus ja kestävä kehitys on nostettava yrityksen markkinoinnin sekä viestinnän keskiöön, Leskinen sanoo.

Tutkimuksen Taskuille toteutti Value Clinic. Sähköpostikyselyyn vastasi yli 300 suomalaista markkinointi-, viestintä- ja vastuullisuuspäättäjää kattavasti erikokoisista yrityksistä.