Maahantuonnin verovapauden poistaminen koskisi unionin tullialueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista tai Norjasta, sekä arvonlisäveroalueen ulkopuolisilta alueilta, kuten Ahvenanmaalta, postimyynnissä Manner-Suomeen hankittavia ja toimitettavia lehtiä. Verottomuus poistettaisiin vastaavasti myös unionin ulkopuolelta, Manner-Suomesta ja toisista jäsenvaltioista Ahvenanmaalle postimyynnissä maahantuotavilta lehdiltä.

Esityksen mukaan lehden vastaanottaja olisi pääsääntöisesti velvollinen maksamaan maahantuotavasta lehdestä arvonlisäveron Tullille. Tällaisten lehtien maahantuontia ja verottamista varten luotaisiin Tullissa kevennetty menettely, jonka tarkoituksena olisi helpottaa lehden tilaajalle aiheutuvia velvoitteita ja vähentää Tullin työmäärää.

Esityksen tavoitteena on varmistaa kotimaasta ostettujen ja postimyynnissä maahantuotujen lehtien välinen veroneutraliteetti. Tavoitteena on erityisesti poistaa perusteettomien veroetuuksien tavoittelu, joka on ilmennyt muun ohessa siten, että Manner-Suomessa painetut lehdet kuljetetaan Ahvenanmaalle ja toimitetaan tilaajille Manner-Suomeen maahantuonnin veroetua hyödyntäen.

Lainmuutos estäisi lehtien kierrättämisen Ahvenanmaan tai kolmannen maan kautta Manner-Suomeen ja poistaisi tästä aiheutuvan mahdollisen noin 30 miljoonan euron verotuoton menetyksen sekä yritysten välisen kilpailun vääristymän. Huomattava osa kotimaisista aikakauslehdistä kierrätetään Ahvenanmaan kautta.