KAVIn vuonna 2013 julkaisema Elokuvapolku-verkkopalvelu on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. Se antaa opettajille ja kasvattajille konkreettisia keinoja havainnollistaa elokuvakerronnan tekniikoita ilmaisten näytteiden avulla. Elokuvapolku tarjoaa monipuolisia välineitä elokuvataiteesta oppimiseen monenikäisille koululaisille ja opiskelijoille alakoululaisista lukioikäisiin.

Kuvataideopettajat ry näkee Elokuvapolun erityisenä ansiona sen, että sivusto ei ole sidottu koulukohtaisiin määrärahoihin, vaan että se tarjoaa kouluille mahdollisuuden käyttää elokuvanäytteitä omassa opetuksessaan maksutta. Sivusto vahvistaa siten koulujen mahdollisuutta käyttää elokuvanäytteitä luvanvaraisesti.

Elokuvapolun perustana on suurten studioiden, Suomi-Filmin ja Suomen Filmiteollisuus Oy:n, kulta-ajan tuotanto. KAVIn vuonna 2011 hankkimat elokuvien omistusoikeudet kattavat kotimaisen elokuvan keskeisen aarteiston.

Lyhyiden, vapaasti käytettävien elokuvanäytteiden lisäksi sivustolle tulee myös pitkiä kotimaisia elokuvia, joihin voi koululuokissa tutustua KAVIlta tilattavien tunnusten avulla. Tällä hetkellä verkkopalvelussa on jo Matti Kassilan klassikko-ohjaus Komisario Palmun erehdys (1960). Sivuston jatkokehitykseen panostetaan jatkuvasti ja jo syksyllä 2014 saadaan uusia elementtejä koulujen opetuskäyttöön.

Kuvataideopettajat ry:n vuosittain myöntämä Myötätuulta kuvataiteesta -kunniakirja annetaan saajalleen ansiokkaasta taidekasvatusteosta tai taidekasvatustoiminnasta. Kunniakirjan arvoinen, ansiokas teko tai toiminta lisää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin perusteiden tuntemusta ja kiinnittää erityishuomiota taidekasvatuksen laaja-alaisuuteen, ajankohtaisuuteen ja liittymiseen muuhun yhteiskuntaan ja kulttuuriseen toimintaan.

Lue tiedote