Sanoman tilaaman tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten älypuhelinten ja tablet-laitteiden käytön yleisyyttä sekä suhtautumista laitteiden käytön eri mahdollisuuksiin. Kohderyhmänä olivat 15–69-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi tammikuussa 2014 yli 1500 kuluttajaa.

Tutkimus vahvistaa arkipäivän havaintoja: mobiililaitteiden käyttö on yleistynyt merkittävästi. Älypuhelinta käyttää 64 prosenttia 15–69 -vuotiaista suomalaisista, kun osuus reilu vuosi sitten oli 50 prosenttia. Selkeästi suosituimmaksi älypuhelinmerkiksi on noussut Nokia Lumia, jota käyttää 37 prosenttia vastaajista. Samsung on 26 prosentilla toiseksi käytetyin älypuhelinmerkki ja selvässä kasvussa. Tablet-laitetta käyttää 30 prosenttia 15–69 -vuotiaista suomalaisista. iPad ja Samsung ovat selvästi suosituimmat tablet-laitemerkit.

”Karkeasti jakaen voi sanoa, että alle 45-vuotiaat käyttävät älylaitteita viihtyäkseen, yli 45-vuotiaat hyötytarkoituksiin”, summaa Sanoman mobiilimainonnan asiantuntija Jan Ketonen.

Uutisten lukeminen on tutkimuksen mukaan heti puhelimen perustoiminnallisuuksien jälkeen seuraavaksi tärkein älylaitteen käyttötarkoitus. Merkittävässä kasvussa on muukin median käyttö mobiilisti: esimerkiksi säätietojen seuraaminen, tv-, elokuva ja videosisältöjen katselu sekä tuote- ja hintavertailut. Mobiililaitteet myös täydentävät muuta mediankäyttöä: esimerkiksi 70 prosenttia tablet-käyttäjistä ilmoittaa käyttäneensä tabletia ja 66 prosenttia älypuhelinkäyttäjistä kännykkää vähintäänkin silloin tällöin television katselun aikana.

”2,3 miljoonaa suomalaista käyttää päivittäin älypuhelinta, 1,1 miljoonaa käyttää tablettia. Mobiilimediat tavoittavat ihmiset yhä varmemmin, kattavammin ja useammin päivän aikana, mutta mainonnassa mobiilin arvo laahaa muiden medioiden takana. Juuri nyt luodaan eri toimijoiden välisessä yhteistyössä niitä käytäntöjä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti mainonnan tulevaisuuteen”, uskoo Jan Ketonen.