Ethisphere Institute on itsenäinen tutkimuskeskus, joka tutkii ja edistää parhaita käytäntöjä yritysten eettisyyteen ja hyvään hallintotapaan liittyen. Capgemini saa jo toista kertaa tämän palkinnon, joka huomioi organisaatioita jotka jatkuvasti nostavat vaatumustasoa eettiseen johtajuuteen ja yritystoimintaan liittyen. World’s Most Ethical Company –tunnustuksen saaneet yritykset ymmärtävät kuinka eettisyys, maine ja päivittäinen vuorovaikus heidän brändinsä kanssa riippuvat toisistaan, ja palkinto kuuluukin yhtälailla palkittujen yritysten yhteistyökumppaneille. Capgemini on yksi kuudesta liiketoiminnan palvelut –kategoriassa tänä vuonna palkitusta yrityksestä.

World’s Most Ethical Company -arviointi perustuu Ethisphere Instituten Ethics Quotient™ -malliin. Ethics Quotient -malli on kehitetty vuosien työn tuloksena pyrkimyksenä tarjota objektiivinen, johdonmukainen ja standardisoitu tapa arvioida organisaation suoriutumista. Kerätty tieto tarjoaa laajan näytteen määritellyn alueen ydinosaamisesta sen sijaan, että mittaisi jokaista kohtaa liittyen yrityksen hallintoon, riskeihin, kestävään kehitykseen, lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseen sekä eettisyyteen liittyen . Ethics Quotient –malli ja metodologia on määritetty, tarkastettu ja jalostettu Ethispheren ajatusjohtajien verkoston sekä World’s Most Ethical Companyn Methodology Advisory Panel in asiantuntemuksen pohjalta.

Pisteytys tapahtuu viidessä kategoriassa: ethics and compliance -ohjelma (25%), maine, johtajuus ja innovaatio (20%), hallinto (10%), yrityskansalaisuus ja -vastuu (25%) sekä eettisyyden kulttuuri (20%).

­­