Vuodesta 2008 digitaalisen markkinoinnin osuus vastaajien kokonaismarkkinointibudjetista on kasvanut keskimäärin yli prosenttiyksikön vuodessa. Kuluttajakäyttäytyminen, viestinnän kohdennettavuus ja kustannustekijät ovat tärkeimpiä syitä digitaalisten kanavien käyttöönottoon.

”Digimarkkinointi ei enää ole erillinen markkinointiviestinnän keino, vaan vakiintunut osa yritysten markkinointiviestintä-mixiä. Enää ei tulisikaan puhua digitaalisesta markkinoinnista, vaan digitaalisuus on sisäänrakennettuna yritysten liiketoimintamalliin. Entistä tärkeämmässä asemassa ovatkin jatkossa kiinnostavat sisällöt ja ylivertaiset asiakaskokemukset sekä digitaalisten kanavien mahdollistama asiakasymmärrys”, kommentoi DiViA:n uusi ohjelmajohtaja Elina Koivisto.

Sosiaalinen media ohitti ensimmäistä kertaa suosiossa sekä sähköpostisuoran että hakusanamainonnan käyttöaktiivisuutta mitattaessa. Sosiaalisen median kanaville asetetut tavoitteet liittyvät entistä vahvemmin brändin rakentamiseen ja asiakasdialogin lisäämiseen, eivät pelkästään tehokkuuden lisäämiseen. Niinikään kanavien valintaa ohjaaviksi tärkeimmiksi syiksi on noussut viestin kohdennettavuus ja mahdollisuus vuorovaikutukseen. Yksittäisistä sosiaalisen median palveluista Facebook, YouTube ja Twitter ovat jo laajalti käytössä yritysten markkinoinnissa ja näiden suosio kasvaa edelleen. Myös harvinaisemmat sosiaalisen median palvelut kuten Pinterest ovat kasvaneet selvästi viime vuodesta.

Tutkimusjohtaja Petteri Pohdon mukaan sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa sinällään on kuitenkin jo merkittävälle osalle yrityksistä tuttua.

”Markkinointi sosiaalisessa mediassa alkaa yhä useammalle olla jo rutiinia. Esimerkiksi Facebook ja sen myötä aktiivinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa on vakiintunut osaksi yritysviestintää. Kokeilut tapahtuvat nyt Pinterestin kaltaisissa palveluissa ja tietysti mobiilipuolella”, Pohto kertoo.

Mobiilikanavan merkitys yritysten markkinoinnissa on kasvanut merkittävästi, mikä on todettavissa myös DiViAn digibarometrista. Barometrin mukaan yritykset ovat ottaneet aktiivisesti käyttöön viime vuonna erilaisia mobiilisivustoja, -palveluja ja -sovelluksia ja kasvu jatkuu ensi vuonna.

Barometrissa selvitettiin digitaalisten markkinointikanavien ja ‑keinojen käyttöä vuonna 2013 sekä suunnitelmia vuodelle 2014. Kyselyyn vastasi 280 markkinoinnin ammattilaista. Barometri julkaistiin kymmenennen kerran.