Kehitys aiheuttaa uudenlaisia vaatimuksia paitsi työkaluille ja teknologioille, myös markkinointiviestinnän toteuttajalle ja luovalle kumppanille. Yrityksiin on syntynyt uudenlainen päättäjä – markkinoinnin ammattilainen,  joka on osaamiseltaan ja vastuualueiltaan jossain entisen markkinointijohtajan ja IT-päättäjän välimaastossa.

Tekniset ratkaisut ovat tämän päivän markkinoijalle olennainen osa päivittäistä työtä ja näin ollen myös merkittävä osa päätöksentekoa. Markkinoinnin ammattilaiset osaavat nyt vaatia teknisesti toimivia, ketteriä ja moderneja ratkaisuja. Palveluntarjoajien puolestaan on vastattava kysyntään toteuttamalla entistä käyttäjäystävällisempiä ja asiakaslähtöisempiä työkaluja viestinnän käytännön toteutukseen.

Lue lisää Koodiviidakon blogista, mitkä ovat tämän markkinoinnin muutosvoimat.