Kotkan-Haminan seudun yrityksillä on paljon kasvupotentiaalia jos ne kykenevät käyttämään verkkoa tehokkaammin myynnin, asiakashankinnan, logistiikan ja markkinoinnin apuvälineenä. Tutkimusyhtiö Oxford Research toteutti helmikuussa 2014 kyselyn alueen yritysten tarpeista.

Selvitys kertoo, että pk-yritykset haluaisivat hyödyntää verkkoa tehokkaammin. Digitalisoituminen nähdään yrityksille hyödyllisenä muun muassa siksi että asiakkaat voivat tutustua tuotteisiin ja palveluihin verkossa pienellä vaivalla ja nopeasti. Moni yritys kokee osaavansa hyödyntää perusasioita kuten Facebook-sivuja ja uutiskirjeitä mutta laajempaa osaamista kaivataan muun muassa Venäjän markkinoihin, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan liittyen. Kyselytutkimukseen osallistui 222 alueen yritystä.

Yhtenä käytännön ratkaisumallina verkon tehokkaamman hyödyntämisen edistämiseksi Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy ja Google käynnistävät Menesty verkossa -koulutusohjelman. Pk-yrityksille suunnattu ohjelma koostuu seitsemästä koulutusillasta, joissa kouluttajina toimivat paikalliset digimarkkinointipalveluiden tarjoajat. Koulutusohjelmassa vastataan suoraan yritysten kertomiin tarpeisiin ja sen rahoitukseen on saatu tukea Euroopan aluekehitysrahastosta.

Ohjelman avulla pyritään myös vahvistamaan siteitä yritysten sekä digitaalisten palveluntarjoajien välillä, ja kehittämään kestävän paikallisen palveluekosysteemin kautta pysyvää kilpailuetua. .

Koulutuksen rahoittavat Google, Cursor, AccessSoutheast135 matkailun pelilliset mobiilisovellukset -hanke, Euroopan aluekehitysrahasto ja Kymenlaakson liitto.