Oksanen-Ylikoski johtaa Omnian viestintäpalveluja sekä kehittämisyksikkö InnoOmniaa ja vastaa lisäksi Omnian johtoryhmässä aluekehityksen, asiakkuuksien ja kumppanuuksien kokonaisuudesta.