Hän on johtoryhmän jäsen ja raportoi toiminnastaan Sydänsairaalan toimitusjohtajalle. Viestintäpäällikön toimenkuva on uusi Sydänsairaalassa.

Vuojolainen on kokenut terveys- ja hyvinvointialaan erikoistunut viestinnän ja markkinoinnin ammattilainen. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus markkinointi‐ ja viestintäalan tehtävistä eri toimialoilta sekä yksityisen että julkisen sektorin palveluksesta. Viimeisimmäksi ennen Sydänsairaalaa Vuojolainen on työskennellyt terveys‐ ja hyvinvointialan asiantuntijaorganisaatio FinnMedi Oy:ssä viestintäpäällikkönä.

– Sydänsairaalan toiminta on kehittynyt nopeasti viimeisten vuosien aikana ja sydänpotilaan tutkimus ja hoito on muuttunut yhä monimuotoisemmaksi. Tulevaisuudessa myös potilaan ja omaisten tietoisuus terveydenhuollon palveluista paranee ja sen myötä myös laadun ja asiakaskokemuksen merkitykset korostuvat. Me Sydänsairaalassa haluamme toimia sydänpotilaan hoidon ja terveydenhuollon edelläkävijänä. Näiden asioiden välittämiseen tarvitaan ammattimaista viestintää ja sen vuoksi panostukset viestinnän ammattimaiseen hoitamiseen sekä sisäisesti että ulkoisesti ovat välttämättömät, sanoo Tays Sydänsairaalan toimitusjohtaja Kari Niemelä.