Selvitysmies Tuomas Harpfin tuli arvioida lehdistön tukemisen vaikutukset laajasti mediamarkkinoiden kilpailutilanteeseen sekä laatia esitys valtion määräaikaisen lehdistötuen toteuttamismalliksi ja sen rahoitustasoksi.

Hänen oli mahdollista tehdä myös muita tarpeelliseksi katsomiaan ehdotuksia moniarvoisen tiedonvälityksen turvaamiseksi.

Erityisen tärkeäksi on koettu verkkomedian arvonlisäveron alentaminen samalle tasolle kuin printtimediankin.