TNS Gallupin Ad Intelligencen seurannan mukaan loka-joulukuussa 2013 mediamainonnan määrä laski 6,6 % suhteessa vuoden 2012 vastaavaan aikaan. Vuoden viimeinen kvartaali ei siis vielä tuonut käännettä parempaan. Investoinnit mediamainontaan olivat vuoden neljännen kvartaalin aikana 272 milj. €.

TNS Gallupin Ad Intelligence -yksikkö kuuluu yli 20 maan kansainväliseen ketjuun ja saimme kolmannen kvartaalin kehitystrendejä (tammi-syyskuu) muutamista maista. Vuosi 2013 on ollut mainosmarkkinoilla myös kansainvälisesti tarkastellen varsin haastava ja ennustettua vaikeampi. Ranskassa mainonta on pysynyt edellisen vuoden tasolla, mutta Itä- ja Pohjois-Euroopan maille vuosi on ollut haastava, poikkeuksena Puola 9 % mainonnan kasvulla. Eurooppa kokonaisuutena on päätymässä nollakasvuun.

Valopilkkuja näkyy muualla, sillä kasvu jatkui vauhdikkaana erityisesti tärkeillä mainosmarkkinoilla Kiinassa (+7,5%) ja Venäjällä (+11,4%). Lisäksi myös USA:ssa ollaan hitusen plussan puolella (+0,7%) kolmannen kvartaalin jälkeen. Televisio kasvattaa miltei poikkeuksetta osuuttaan, mutta luvut ovat yleisesti suhteellisen maltillisia ja seurailevat kokonaismarkkinoiden kehitystä. Poikkeuksena on Kiina, jossa tv (+11 %) näyttää kasvattavan jo entuudestaan huomattavaa osuuttaan mediakakusta. Internetin kasvuluvut ovat tulleet alas menneiden vuosien nopeasta noususta ja muutamilla markkinoilla nähtiin netissä jopa pudotusta.

Printti laskee yleisesti ottaen kokonaismarkkinaa enemmän. Euroopassa sanomalehdet näyttäisivät pärjänneen aikakauslehtiä paremmin, kun taas USA:ssa, Venäjällä ja Kiinassa asetelma oli toisin päin. Erityisen positiivista on aikakauslehtimainonnan kasvu USA:ssa, jossa printtimediat ovat eniten kärsineet median murroksesta. Ennusteet globaalin mainosmarkkinan kehityksestä vuonna 2014 lupaavat vajaan +5 % kasvua, kun vuosi 2013 on siis päätymässä arvioilta reiluun 3 %. Erityisesti kasvua odotetaan edelleen digitaalisesta mediasta ja sen uusista mainonnan kasvun mahdollistajista – laitekantojen jatkuvasta evoluutiosta ja monipuolistumisesta, uusien interaktiivisten mainonnan formaattien yleistymisestä ja uudenlaisten mainonnan myyntimallien innovoinnista.

Sanomalehtimainonta väheni vuoden 2012 neljänteen kvartaaliin verrattuna 14,8 %. Toimialoista viimeisen kvartaalin aikana panostuksiaan vähensivät erityisesti finanssiala ja vähittäiskauppa. Moottori-ajoneuvojen mainonta sentään kasvoi hienoisesti. Kaupunki- ja noutolehdissä mainonta laski myös 14,8 %. Vähennystä oli kautta linjan lähes kaikilla isoimmilla toimialoilla, mutta finanssiala sentään nosti panostuksiaan reilusti ja vähittäiskaupan panostukset pysyivät samalla tasolla vuoden 2012 viimeiseen kvartaaliin verrattuna. Aikakauslehtimainonta laski 10 % ja toimialoista merkittävästi panostuksiaan vähensivät mm. kosmetiikka ja telepalvelut.

Televisiossa mainonta pysytteli edellisen vuoden tasolla, muutos oli vain -0,4 %. Isoimmista toimialoista vähittäiskauppa, elintarvikkeet ja kosmetiikka vähensivät panostuksiaan televisioon, mutta lääkkeiden mainostajat puolestaan lisäsivät. Radiomainonta kasvoi 3,4 %, erityisesti lokakuu oli hyvä kuukausi radioiden mediamyynnille edelliseen vuoteen verrattuna. Radiomainontaa kasvattivat toimialoista elintarvikkeet, kosmetiikka ja vähittäiskauppa.
Elokuvamainonnan hyvä vuosi huipentui neljännen kvartaalin peräti 45 % kasvuun. Täytyy tosin muistaa, että mainospanostusten kehitystä verrataan vuoteen 2012, jolloin elokuvamainonta laski reippaasti. Ulkomainonta pääsi vuoden lopuksi nollakasvuun, muutosta 0,4 %. Elintarvikkeiden ja vähittäiskaupan mainostajat ovat panostaneet ulkomainontaan edellisvuotta enemmän.

Verkkomainonnan osalta TNS Ad Intelligencen kuukausiseurannassa ovat display- ja luokiteltu mainonta, joista display-mainonta kasvoi 12,5 %. Luokiteltu mainonta laski edelleen 5,9 %, mutta lasku oli paljon maltillisempi kuin Q3:n aikana. Verkkomainonnan kokonaiskasvu oli 7,6 % vuoden 2012 viimeiseen kvartaaliin verrattuna. Verkkomainonnan suhteen panostuksiaan kasvattivat muun muassa elintarvikkeiden ja finanssialan mainostajat.