Paikan päälle saapuikin runsas osallistujajoukko, yli 200 osallistujaa, ympäri Suomen. Tapahtumaa oli myös mahdollista seurata etänä live-lähetyksen avulla. Tämän avulla kiinnostuneet, jotka syystä tai toisesta eivät päässeet paikan päälle, pystyivät seuraamaan päivän tapahtumia omien töidensä ja toimiensa ohessa.

Päivän aikana pääsimme kuulemaan useita sosiaalisen median asiantuntijoita, tutkijoita sekä yhteisömanagereita, jotka kertoivat esimerkkejä sosiaalisen median hyödyntämisestä toiminnan kehittämiseen. Osallistujat pääsivät myös tutustumaan useisiin palveluihin, joiden avulla niin yritykset, yhteisöt kuin yhdistyksetkin pystyvät hyödyntämään sosiaalista mediaa tukemaan ja tehostamaan omaa toimintaa sekä saavuttamaan omia strategisia tavoitteita.

Kuten odottaa saattoi, oli keskustelu myös sosiaalisessa mediassa päivän aikana runsasta. Lähestulkoon kaikilla osallistujilla oli omat tietokoneensa tai tablettinsa edessään. Sosiaalista mediaa, varsinkin Twitteriä, hyödynnettiin ahkerasti koko tapahtuman ajan keskusteluun niin kanssa- kuin etäosallistujien kesken, esitysten kommentointiin kuin yleiseen tutustumiseen toisiin yhteisömanagereihin sekä muihin alalla toimiviin. Oli mukavaa olla mukana tapahtumassa, jossa syventymistä tietoteknisiin laitteisiin ei katsottu pahalla silmällä, vaan tähän todellakin kannustettiin.

SoMeMonitor on erikoistunut sosiaalisen median seurantaan. Seurasimmekin päivän aikana sosiaalisessa mediassa käytävää keskustelua hashtagin #cmadfi ympärillä. Kaiken kaikkiaan järjestelmämme löysi yhteensä 2110 tweettiä. Mielipidevaikuttajiksi nousivat analyyseissämme @PauliinaMakela, @jarkkokurvinen, @terhiaho, @Piritta sekä @markosuomi, kuten alla olevasta kuvaajasta ilmenee.

Keskustelun teema-analyysin avulla hahmotimme yleisimmin keskustelussa käytetyt termit. Yleisimmäksi käytetyksi sanaksi nousi ”yhteisömanageri”. Tulosta ei varsinaisesti voi sanoa yllätykseksi. Olihan tapahtuma suunnattu juuri yhteisömanagereille. Muutoin teema-analyysista piirtyy kuva onnistuneesta sosiaalisesta tapahtumasta, joka kerää kiitosta keskusteluun osallistuneilta. Omalta osaltani allekirjoitan tämän näkemyksen täysin. Mielestäni tapahtuma oli varsin onnistunut. Paikalla käytiin mielenkiintoisia keskusteluja, esitykset olivat hyvin valmisteltuja ja vedettyjä. Varmasti yksi suurimmista anneista tapahtumalla oli verkostoitumismahdollisuuden tarjoaminen. Tähän moni tarttuikin kiitettävällä innokuudella. Alla vielä keskustelusta laatimamme teema-analyysi.

Omalta osaltani haluan kiittää kaikkia tapahtumaan osallistuneita. Kävin niin paikan päällä kuin linja-automatkan aikana useita hedelmällisiä keskusteluita. Odotan innolla jo tulevan vuoden tapahtumaa!

Jos haluatte kuulla lisää tarjoamistamme palveluista sosiaalisen median seurantaan ja hyödyntämiseen, ottakaa rohkeasti yhteyttä minuun.

Muistakaa, että kaikki lähtee kuuntelusta!

Yhteistyöterveisin,

Lauri
lauri@somemonitor.com
044 572 1427

Takaisin blogiini