Toimilupa-alue sisältää Forssan, Hattulan, Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tammelan ja Ypäjän kunnan alueet kokonaisuudessaan.

Alun perin valtioneuvosto myönsi toimiluvan Ilves Jakelulle 14.2.2013. Yhtiö valitti toimiluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka palautti asian valtioneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi.

Valtioneuvosto myönsi uuden toimiluvan 30. tammikuuta 2104. Toimilupa on voimassa 30.1.2024 saakka.

Toimiluvassa edellytetään postipalvelun laadun, saatavuuden ja tehokkuuden kannalta välttämättömiä ehtoja, joita ovat muun muassa osoitteenmuutos- ja jakelunkeskeytyspalvelun järjestäminen, lähetysten merkitseminen tunnistettavalla tavalla sekä keräilypisteiden järjestäminen virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista varten.

Myönnetyssä toimiluvassa Ilves Jakelun tulee jakaa lähetykset vähintään kerran viikossa, kun taas käsittelyyn palautetussa luvassa, edellytettiin kolmea jakelukertaa viikossa. Lisäksi luvassa edellytetään vähintään yhtä keräilypistettä toimialueen kuntaa kohden, kun aiemmassa luvassa määritelmä oli vähintään yksi toimipiste kuntaa kohden.