Resume-sivuston jutussa hän toteaa, että maakuntalehdillä on vahva asema printissä, mutta niiden digitaalinen kehitys ei ole ollut yhtä voimakasta. Ne ovat olleet varovaisia haastamaan omaa liiketoimintamalliaan. Mutta nyt kehitys etenee niin nopeasti, että on oltava proaktiivinen. Jos toimii vasta sitten kun on pakko, ollaan myöhässä.

Hän uskoo, että uuden liiketoimintamallin luominen rinnalle on mahdollista, kun ”kapitalisoi ydinliiketoiminnan. Mutta luovu paperilehden pelastamisen ideasta. Sen tarkoitus on antaa kassavirtaa digitaaliseen muutokseen, muuten ei jää olemassaolon oikeutta”, hän toteaa