Internetin merkitys uutisvälineenä korostuu nuoremmilla vastaajilla. Alle 45-vuotiaista lähes 90 % kertoi internetin olevan heille tärkeä uutisväline.

Vastaajilta kysyttiin myös, mikä on verkon tärkein uutislähde. Yli puolelle (51 %) tärkein uutislähde verkossa on sanoma- tai iltapäivälehti. Yle Uutiset on internetin tärkein uutislähde 12 prosentille vastaajista.

Iltapäivälehdet ovat kaiken ikäisille suomalaisille verkon tärkeimmät uutislähteet: kolmannes vastaajista (33 %) nimeää tärkeimmäksi uutislähteekseen internetissä joko Iltalehden tai Ilta-Sanomat. Ylen osuus (12 %) on pienempi kuin Helsingin Sanomien ja muiden sanomalehtien verkkouutispalvelujen osuus yhteensä.

Maksullisia sanomalehtiä kertoo tilaavansa kotiin 59 prosenttia vastaajista. Valtaosa heistä, joille lehti ei tule kotiin, on tilannut sitä joko kuluneen vuoden aikana tai aiemmin.

Useimmat vastaajat mainitsevat syyksi sanomalehtitilauksen peruutukseen lehtien nousseet tilausmaksut tai sen, että lehden lukuun ei ole aikaa. Ylen uutistarjonta verkossa on syy sanomalehtitilauksen peruutukseen vain 2 prosentille vastaajista.

Valtaosa suomalaisista (89 %) ei maksa sanomalehtisisällöistä verkossa. Vain 11 prosenttia kertoo maksavansa verkkolehden käytöstä (digitaalinen
lukuoikeus tai näköislehti). Yli puolet vastaajista haluaisi kaiken verkon uutissisällön olevan ilmaista, eikä internetin uutissisältöjen maksullisuus saa kannatusta.

Yleisimmät syyt vastaajien haluttomuuteen maksaa verkon uutissisällöistä ovat sanomalehtien omat ilmaiset uutispalvelut verkossa (26 %) tai se, että luetaan painettua lehteä (26 %). Ylen uutistarjonta internetissä on syy maksuhaluttomuuteen vain 2 %:lla vastaajista. Suurin osa vastaajista (59 %) on myös sitä mieltä, että Ylen alueelliset uutiset verkossa eivät tee sanomalehtien verkkouutispalveluita tarpeettomiksi.

Ylen vaikutus internetin uutispalvelujen käyttöön -tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1007 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista. Otos edustaa yli 15-vuotiaita suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Puhelinhaastattelut toteutettiin 3.–11.12.2013. Tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus Ylen toimeksiannosta.