Esa Reunasen toimittamassa julkaisussa todetaan, että tutkimus ei anna yksiselitteistä vastausta siihen, kannattaako lehden siirtyä broadsheet-koosta tabloidiin. Lähinnä se vahvistaa, että sanomalehtialan yleiset trendit vaikuttavat lehtiin sivukoosta riippu matta.

Lukijatutkimuksen mukaan kuitenkin lehden pieni koko sinänsä miellytti ihmisiä, mutta samalla lehden sisällön koettiin pikemminkin heikentyneen kuin parantuneen. Hiukan kärjistäen, nuorten joukossa tabloidi herätti uteliaisuutta, keski-ikäisten joukossa ärtymystä ja iäkkäimpien keskuudessa ehkä nostalgiaa broadsheetiä kohtaan, julkaisussa todetaan.

”Tutkimuksemme osoitti myös, että ilmoitusmarkkinoin nissa sivukoon muutos on iso haaste, ja siinä mitä ilmeisimmin on mahdollista myös epäonnistua. Toimitushaastattelujen perusteella tabloidiin vaihtaminen taas näyttäisi pikemminkin mahdollisuudelta kuin riskiltä: molemmissa tarkastelluissa toimituksissa uudistukseen oli suhtauduttu epäillen ja jopa vastustaen, mutta hankkeen edetessä tabloidiin oli tykästytty, ja haastatteluista syntyi vaikutelma, että avoimen valmistelun ansiosta tabloidi-uudistus jopa paransi toimitusten yhteishenkeä.”

”Kaikkiaan tutkimuksen perusteella voikin yhtyä Hannu Pulkkisen (2008, 83) tiivistykseen, että formaatin muu tos sinänsä ei auta lehteä menestykseen, vaan mieluum minkin se voi olla katalyytti sisällön parantamiseen, johon lukijat sitten reagoivat positiivisesti. Tärkeää olisi siis saada lukijat vakuuttumaan sisällön parantumisesta.”

Tämän tutkimuksen perusteella tabloidisaation pelko näyttää ainakin vielä toistaiseksi vaikuttavan lukijoiden odotuksiin, ja siksi sisällöllä vakuuttamisen olisi onnistu akseen oltava erityisen vakuuttavaa.

Lue lisää tutkimuksesta